Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Achizitii publice

Programul anual al achizitiilor publice 2018 - PSNA

Strategia anuala de achizitii publice pentru anul 2018

Anexa privind achizitiile directe, la PAAP 2018

Centralizatorul achizitiilor publice

Proiectul de Program anual al achizitiilor publice 2018-PSNA (.pdf)

Proiectul privind Achizitiile directe organizate de INS pentru anul 2018-PSNA (.pdf)

Persoanele interesate pot transmite comunicari/notificari/solicitari de clarificare/anunturi diverse la adresa de email: achizitii.publice@insse.ro.
Precizam faptul ca adresa de email: achizitii.publice@insse.ro inlocuieste adresa de email: mariana.constantinescu@insse.ro

Achizitii publice in cursul anului 2018 
FURNIZARE PRODUSE                SERVICII

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect "Aparate de aer condiționat de tip INVERTER pentru camere servere de 9000 BTU și 18000 BTU, cu montaj inclus" - cod CPV 39717200-3"
- Caiet de sarcini 2
- Formulare DOC
- Anunt de publicitate 2
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.77823
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.77824
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.77879
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.77880
- Proces verbal final de evaluare a ofertelor

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect Servicii de tiparire si servicii conexe aferente publicatiei "Romania, un secol de istorie - date statistice", in limbile romana si engleza, Cod CPV 79800000-2.
- Caiet de sarcini
- Formulare PDF
- Draft de contract
- Anunt de participare
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr 79614/06.11.2018

INS organizeaza achizitie publica prin licitatie deschisa online avand ca obiect "Servere pentru Directiile Teritoriale de Statistica si structuri organizatorice ale aparatului central al INS"
- Caiet de sarcini
- Caiet de sarcini lot 2
- Caiet de sarcini lot 3
- Anunt de participare

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect " Lucrari executie instalatii electrice CPV 45310000-3, , inclusiv servicii de proiectare CPV 71242000-6, pentru: Montarea unui cablu suplimentar din cupru de tipul 3x120+70 mmp pentru a asigura legătura dintre tabloul general vitali din subsolul clădirii sediului INS si tabloul vitali de la etajul 6 și pentru Racordarea sursei de energie electrica de rezerva pentru 26 de UPS-uri, in camerele tehnice ale celor 8 etaje, respectiv, de la subsol pana la etajul 5 ".
- Caietul de sarcini
- Formulare DOC | XLS
- Draft de contract
- Anunt de publicitate

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect "Aparate de aer condiționat de tip INVERTER pentru camere servere de 9000 BTU și 18000 BTU, cu montaj inclus" - cod CPV 39717200-3
- Caiet de sarcini
- Formulare DOC
- Anunt de publicitate
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.1
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.2
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.3
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.4
- PV final de evaluare a ofertelor

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect " Servicii de formare profesionala".
- Invitatie
- Fise de curs
- Formulare PDF | DOC
- Proiectul de contract PDF | DOC
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.1

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect "Sistem acces securizat de la distanta in reteaua INS " cod CPV 30211400-5
- Caiet de sarcini DOC si PDF
- Formulare DOC
- Draftul de contract in format PDF si DOC
- Anunt de publicitate

INS anunta publicarea urmatoarelor documente aferente achizitie publice avand ca obiect lucrari de realizare a sistemelor specifice securitatii la incendiu"Spatiu tipografic si depozitare subsol" cod CPV-45312100-8.
- Comunicare suspendare TMG CONPREST SRL
- Comunicare suspendare ROMTEST ELECTRONIC SRL
- Comunicare suspendare GENIUS COMPANY SRL
- Comunicare suspendare LGA EXPERT GRUP SRL

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect obiect "Cartuse toner pentru imprimante cod CPV 301251000-2".
- Anunt de publicitate
- Anexa1
- Anexa2
- Formulare PDF | DOC
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.1
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.2

INS achizitioneaza prin procedura simplificata proprie  "Servicii de paza si protectie, pentru anii 2019-2020" cod CPV-79713000-5.
- Caiet de sarcini DOC si PDF
- Formulare DOC
- Draftul de acord - cadru in format PDF si DOC
- Draftul de contract in format PDF si DOC
- Clarificare nr.1
- Anunt de publicitate
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.1

 

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect "Lucrari de realizare a sistemelor specifice securitatii la incendiu "spatiu tipografic si depozitare subsol" cod CPV 45312100-8".
- Caiet de sarcini
- Formulare PDF|DOC
- Draftul de contract
- Anunt de publicitate
- Raspuns solicitare clarificare nr.1

 

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect "Servicii de intretinere si reparatii aparate de aer conditionat, pentru perioada iunie-octombrie 2018 - cod CPV 50000000-5".
- Caiet de sarcini PDF |DOC
- Formulare PDF|DOC
- Draftul de contract
- Anunt de publicitate
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr 1
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr 2

 

INS organizeaza achizitie directa avand ca obiect "Servicii de formare profesionala - cod CPV 80511000-9".
- Invitatie
- Fise de curs
- Formulare PDF|DOC
- Draftul de contract

 

INS organizeaza procedura directa avand ca obiect "Servicii de intretinere si reparatii instalatii de climatizare - cod CPV 50000000-5".
- Caiet de sarcini PDF |DOC
- Formulare PDF|DOC
- Draftul de contract
- Anunt de publicitate

 

INS organizeaza procedura directa avand ca obiect "Servicii de elaborare a unui studiu privind expunerea la câmp electromagnetic, pulberi, ozon, monoxid de carbon, zgomot, a lucrătorilor Institutului Național de Statistică (măsurarea și interpretarea nivelului factorilor de risc: câmp electromagnetic, pulberi, ozon, monoxid de carbon, zgomot și eliberarea rapoartelor din care să rezulte impactul asupra stării de sănătate a lucrătorilor privind expunerea la factori de risc fizico-chimici)".
- Caiet de sarcini PDF | DOC
- Formulare
- Draftul de contract
- Anunt de publicitate
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.1

 

INS organizeaza procedura directa avand ca obiect "Servicii de arhivare, legatorie si de selectionare a documentelor".
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Draftul de contract
- Anunt de publicitate
- Clarificare
- Clarificare nr. 73015/SFM/17.05.2018

 

INS organizeaza procedura directa avand ca obiect "Servicii de elaborare a unui studiu privind expunerea la câmp electromagnetic, pulberi, ozon, monoxid de carbon, zgomot, a lucrătorilor Institutului Național de Statistică (măsurarea și interpretarea nivelului factorilor de risc: câmp electromagnetic, pulberi, ozon, monoxid de carbon, zgomot și eliberarea rapoartelor din care să rezulte impactul asupra stării de sănătate a lucrătorilor privind expunerea la factori de risc fizico-chimici)".
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Draftul de contract
- Anunt de publicitate
- Clarificari

 

INS organizeaza procedura directa avand ca obiect "Servicii de tiparire a voucherelor de vacanta si servicii accesorii, conform caietului de sarcini anexat - cod CPU: 798223000-9".
- Invitatie
- Formular
- Caiet de sarcini
- Raspuns la solicitarea de clarificare

 

INS organizeaza procedura simplificata proprie avand ca obiect "Servicii de organizare de evenimente, prilejuite de intrunirea Conferintei Directorilor Generali ai Institutelor Nationale de Statistica (DGINS) si a Reuniunii Sistemului Statistic European (CSSE)".
- HG nr.803/2017
- HG nr.77/2018
- Bugetul evenimentului
- Caiet de sarcini .doc |.pdf
- Fisa de date
- Formulare;
- Draftul de contract .doc | .pdf
- Anuntul de publicitate;
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.1;
- Anexa nr.1;
- Anexa nr.2;
- Anexa nr.3;
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.2
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.3
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.4
- CLARIFICARE
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.5
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.6
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr.7

 

 

Arhiva achizitii publice 2013-2017
Achizitii publice realizate in cursul anului 2017
Achizitii publice realizate in cursul anului 2016
Achizitii publice realizate in cursul anului 2015
Achizitii publice realizate in cursul anului 2014
Achizitii publice realizate in cursul anului 2013

 


Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018