Cadru legal INS

Organizarea si functionarea Institutului National de Statistica
1.Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.O.G nr.3/2016 pentru  stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitatii unor structuri ale administratie publice centrale si pentru modificarea unor acte normative;
3. Legea nr.422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri ;
4. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 145/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica;
H.G. nr.201/2016 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica;
5. Hotararea Guvernului nr.795/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a Romaniei in perioada 2015-2020;
6.Hotararea Guvernului nr.844/2015 privind aprobarea Programului Statistic National Multianual 2015-2017;

 

 

 

  


Ultima actualizare: 20 iulie 2017