Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Câștiguri salariale din 1938 - serie anuală

- lei/salariat -

Anul

Castig salarial mediu

brut

Castig salarial mediu

net

1938 168 ...*)
1947 261 ...
1948 293 ...
1949 335 ...
1950 366 337
1951 397 365
1952 403 370
1953 447 410
1954 487 456
1955 536 499
1956 593 549
1957 671 619
1958 747 684
1959 784 726
1960 854 802
1961 898 833
1962 947 880
1963 1005 932
1964 1046 965
1965 1115 1028
1966 1179 1083
1967 1210 1107
1968 1248 1139
1969 1297 1180
1970 1434 1289
1971 1471 1318
1972 1498 1339
1973 1563 1391
1974 1663 1471
1975 1813 1595
1976 1964 1712
1977 2102 1818
1978 2344 2011
1979 2457 2108
1980 2602 2238
1981 2721 2340
1982 2936 2525
1983 3024 2601
1984 3224 2773
1985 3285 2827
1986 3317 2855
1987 3337 2872
1988 3422 2946
1989 3538 3063
1990 4010 3381
1991 9207 7460
1992 25322 20140
1993 76452 59717
1994 184719 141951
1995 275825 211373
1996 426038 321169
1997 843316 632086
1998 1318605 1042274
1999 1921754 1522878
2000 2840449 2139138
2001 4220357 3019424
2002 5320559 3789202
2003 6637868 4839648
2004 8183317 5986386
2005**) 968 746
2006 1146 866
2007 1396 1042
2008 1761 1309
2009 1845 1361
2010 1902 1391
2011 1980 1444
2012 2063 1507
2013 2163 1579
2014 2328 1697
2015 2555 1859
2016 2809 2046
2017 3223 2338
2018***) 4357 2642

 

*) Datele nu sunt disponibile.
**) Incepand cu anul 2005, castigurile sunt disponibile in RON.

***)Conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare (OUG nr.79/2017 cu modificarile si completarile ulterioare), contributiile de asigurari sociale, respectiv cele de asigurari sociale de sanatate care cadeau in sarcina angajatorului au fost transferate in sarcina salariatului si, incepand cu anul 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate in cuantumul brut al castigului salarial. In consecinta, indicatorul „castigul salarial mediu brut lunar” produs si diseminat incepand cu anul 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare. Aceste prevederi legale nu influenteaza comparabilitatea datelor pentru seriile de „castig salarial mediu net lunar.”

 

 


Ultima actualizare: 27 august 2019