Statistica oficiala din Romania

Statistica oficială reprezintă una din componentele esenţiale în procesul cunoaşterii, relevându-se totodată ca unul dintre pilonii esenţiali ai unei bune guvernări a societăţii. Ea asigură, pe baza evaluărilor cantitative, fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macro economic.

Trebuie făcută o distincţie între statisticile oficiale şi alte statistici publice: statisticile oficiale sunt acele statistici care sunt elaborate şi publicate conform unor acte normative statistice sau regulamente naţionale şi/sau europene, pe domenii specifice, produse de autorităţile publice în conformitate cu prevederile legale.
 

Pentru a răspunde criteriilor de utilitate publică, statistica oficială trebuie să fie relevantă, corectă, promptă, astfel încât să asigure satisfacerea tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, în scopuri de planificare şi cercetare, să fie obiective şi puse la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori în mod gratuit. În acelaşi timp, statisticile oficiale trebuie să fie produse şi publicate într-o manieră care să protejeze confidenţialitatea datelor statistice individuale.
 

Institutul Naţional de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului Statistic Naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Statistica oficială, conform legii nr. 226/2009, acoperă ansamblul activităţilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:

  1. autorităţile şi instituţiile publice, exclusiv Banca Naţională a României, cuprinzând date şi informaţii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare şi prognozelor, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, elaborării cercetărilor ştiinţifice, informării opiniei publice şi cooperării internaţionale în domeniul statistic;
  2. Banca Naţională a României, pentru domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare

Datele statistice oficiale, reprezintă rezultatul obţinut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale, în conformitate cu legislaţia statistică sau alte acte legislative şi publicate, aşa cum sunt cerute de regulamentele oficiale  Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate în afara condiţiilor menţionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale.
 

Producători de statistici oficiale din Europa
 

Alţi producători de statistici oficiale din România:
 

1. Ministerul Sănătăţii

2. Centrul Naţional pentru Evaluarea şi  Promovarea Stării de Sănătate

3. Centrul Naţional de Statistică şi  Informatică în Sănătate Publică

4. Ministerul Afacerilor Interne

5. Ministerul Educaţiei Naţionale

6. Ministerul Transporturilor

7. Autoritatea Feroviară Română

8. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.

9. Autoritatea Rutieră Română

10. Autoritatea Aeronautică Civilă Română

11. Autoritatea Navală Română

12. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

14. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

15. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

16. Administraţia Naţională "Apele Române"

17. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

18. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

19. Inspecţia Muncii

20. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

21. Casa Naţională de Pensii Publice

22. Ministerul pentru Societatea Informaţională

23. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

24. Ministerul Culturii

25. Biblioteca Naţională a României

26. Centrul Naţional al Cinematografiei

27. Ministerul Finanţelor Publice

28. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

29. Ministerul Economiei

30. Ministerul Justiţiei

31. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

32. Administraţia Naţională a Penitenciarelor

33. Consiliul Superior al Magistraturii

34. Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

35. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

36. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

37. Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

38. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

39. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

40. Consiliul Naţional al Audiovizualului

41. Societatea Română de Televiziune

42. Societatea Română de Radiodifuziune

43. Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

44. Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

45. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

 

 


Ultima actualizare: 13 mai 2016