Statistica oficiala din Romania

Statistica oficială reprezintă una din componentele esenţiale în procesul cunoaşterii, relevându-se totodată ca unul dintre pilonii esenţiali ai unei bune guvernări a societăţii. Ea asigură, pe baza evaluărilor cantitative, fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macro economic.

Trebuie făcută o distincţie între statisticile oficiale şi alte statistici publice: statisticile oficiale sunt acele statistici care sunt elaborate şi publicate conform unor acte normative statistice sau regulamente naţionale şi/sau europene, pe domenii specifice, produse de autorităţile publice în conformitate cu prevederile legale.
 

Pentru a răspunde criteriilor de utilitate publică, statistica oficială trebuie să fie relevantă, corectă, promptă, astfel încât să asigure satisfacerea tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, în scopuri de planificare şi cercetare, să fie obiective şi puse la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori în mod gratuit. În acelaşi timp, statisticile oficiale trebuie să fie produse şi publicate într-o manieră care să protejeze confidenţialitatea datelor statistice individuale.
 

Institutul Naţional de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului Statistic Naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Statistica oficială, conform legii nr. 226/2009, acoperă ansamblul activităţilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:

  1. autorităţile şi instituţiile publice, exclusiv Banca Naţională a României, cuprinzând date şi informaţii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare şi prognozelor, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, elaborării cercetărilor ştiinţifice, informării opiniei publice şi cooperării internaţionale în domeniul statistic;
  2. Banca Naţională a României, pentru domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare

Datele statistice oficiale, reprezintă rezultatul obţinut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale, în conformitate cu legislaţia statistică sau alte acte legislative şi publicate, aşa cum sunt cerute de regulamentele oficiale  Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate în afara condiţiilor menţionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale.
 

Producători de statistici oficiale din Europa
 

Alţi producători de statistici oficiale din România:
 

1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

3. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

4. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

5. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

6. Administraţia Naţională "Apele Române"

7. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

8. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

9. Inspecţia Muncii

10. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

11. Casa Naţională de Pensii Publice

12. Ministerul Afacerilor Interne

13. Ministerul Finanţelor Publice

14. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

15. Ministerul Justiţiei

16. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

17. Administraţia Naţională a Penitenciarelor

18. Consiliul Superior al Magistraturii

19. Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice

20. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului

21. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

22. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

23. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

24. Consiliul Naţional al Audiovizualului

25. Ministerul Culturii

26. Biblioteca Naţională a României

27. Centrul Naţional al Cinematografiei

28. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

29. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

30. Ministerul Energiei

31. Ministerul Sănătății

32. Institutul Naţional de Sănătate Publică

33. Centrul Naţional de Statistică şi  Informatică în Sănătate Publică

34. Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională

35. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

36. Ministerul Transporturilor

37. Autoritatea Feroviară Română

38. Autoritatea Rutieră Română

39. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (fost CNADNR)

40. Autoritatea Aeronautică Civilă Română

41. Autoritatea Navală Română

42. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

43. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

44. Societatea Română de Radiodifuziune

45. Societatea Română de Televiziune

46. Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

 

 

 

 


Ultima actualizare: 1 noiembrie 2016