Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Achiziții publice

Programul anual al achizitiilor publice 2018 - PSNA

Strategia anuala de achizitii publice pentru anul 2018

Anexa privind achizitiile directe, la PAAP 2018

Centralizatorul achizitiilor publice

Proiectul de Program anual al achizitiilor publice 2018-PSNA (.pdf)

Proiectul privind Achizitiile directe organizate de INS pentru anul 2018-PSNA (.pdf)

Persoanele interesate pot transmite comunicari/notificari/solicitari de clarificare/anunturi diverse la adresa de email: achizitii.publice@insse.ro.
Precizam faptul ca adresa de email: achizitii.publice@insse.ro inlocuieste adresa de email: mariana.constantinescu@insse.ro

Achizitii publice in cursul anului 2019
FURNIZARE PRODUSE                SERVICII

INS organizeaza achizitie publica prin licitatie deschisa online avand ca obiect "Servere pentru Directiile Teritoriale de Statistica si structuri organizatorice ale aparatului central al INS"
- Caiet de sarcini
- Caiet de sarcini lot 2
- Caiet de sarcini lot 3
- Anunt de participare

Prin prezenta aducem la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati ca, in data de 28.01.2019, autoritatea contractanta INS a publicat pe platforma S.I.C.A.P./noul S.E.A.P procedura de achizitie publica de " Servicii de administrare software a serverelor eSOP - Portal WEB pentru prelucrarea online a datelor statistice si eDEMOS, pentru anul 2019" - cod CPV 72212600-5, numarul anuntului de participare simplificat fiind: SCN1036418.

 

 

Arhiva achizitii publice 2013-2018
Achizitii publice realizate in cursul anului 2018
Achizitii publice realizate in cursul anului 2017
Achizitii publice realizate in cursul anului 2016
Achizitii publice realizate in cursul anului 2015
Achizitii publice realizate in cursul anului 2014
Achizitii publice realizate in cursul anului 2013

 


Ultima actualizare: 7 februarie 2019