Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Achiziții publice

Programul anual al achizitiilor publice 2019 - PSNA | Arhiva

Anexa privind achizitiile directe, la PAAP 2019 | Arhiva

Centralizatorul achizitiilor publice| Arhiva

Proiectul de Program anual al achizitiilor publice 2019-PSNA (.pdf)| Arhiva

Proiectul privind Achizitiile directe organizate de INS pentru anul 2019-PSNA (.pdf)| Arhiva

 

Persoanele interesate pot transmite comunicari/notificari/solicitari de clarificare/anunturi diverse la adresa de email: achizitii.publice@insse.ro.
Precizam faptul ca adresa de email: achizitii.publice@insse.ro inlocuieste adresa de email: mariana.constantinescu@insse.ro

Achizitii publice in cursul anului 2019 
FURNIZARE PRODUSE                SERVICII

INS anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor bunuri in stare de functionare din patrimoniul institutiei.
- Anunt de vanzare modificat - Anexa
- Anunt de vanzare
- Anexa

INS organizeaza selectia de oferte avand ca scop atribuirea unui contract de achizitie publica de “Servicii de audit web complet pentru site-ul Institutului Național de Statistică (http://www.insse.ro/cms/ro, http://www.insse.ro/cms/en), pentru site-urile județene (http://www.insse.ro/cms/ro/content/site-urile-directiilor-regionale-si-j...), pentru aplicația TEMPO on-line (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) și pentru site-ul intranet (http://intranet.insro.local/)”, cod CPV: 72810000-1.

- Anunt de publicitate
- Caiet de sarcini PDF
- Formulare DOC|PDF
- Proiect de contract DOC|PDF

INS anunta transmiterea, fara plata, catre alte institutii publice a unor bunuri din patrimoniul sau aflate in stare de functionare.
- Referat disponibilizare
- Lista bunurilor propuse pentru transmitere fara plata

INS organizeaza selectia de oferte avand ca scop atribuirea unui contract de achizitie publica de "Servicii de prelucrare arhivistica, de legatorie a documentelor şi servicii conexe” - cod CPV: 79995100-6.

- Anunt de publicitate
- Caiet de sarcini DOC|PDF
- Formulare DOC|PDF
- Proiect de contract DOC|PDF
- Raspunsuri la solicitari de clarificare PDF

 

INS organizeaza achizitie publica prin licitatie deschisa online avand ca obiect "Servere pentru Directiile Teritoriale de Statistica si structuri organizatorice ale aparatului central al INS"
- Caiet de sarcini
- Caiet de sarcini lot 2
- Caiet de sarcini lot 3
- Anunt de participare

INS organizeaza selectia de oferte avand ca scop atribuirea unui contract de achizitie publica de "Servicii de Audit", pentru implementarea Contractului de grant 828817-2018-RO-SECUT-IT-, din cadrul proiectului "Imbunatatirea securitatii IT in cadrul SSE, pentru schimbul de informatii statistice confidentiale", cod CPV 72800000-8.

- Anunt de publicitate
- Caiet de sarcini DOC|PDF
- Formulare DOC|PDF
- Proiect de contract DOC|PDF
- Clarificare din initiativa proprie PDF
- Proiect de contract revizuit DOC|PDF
- Solicitare de clarificare PDF
- Raspuns la solicitarea de clarificare PDF

 

INS intentioneaza sa achzitioneze, prin modalitatea de Achizitie directa, "Servicii de formare profesionala" - cod CPV 80511000-9.

- Anunt de publicitate
- Fise de curs DOC|PDF
- Formulare DOC|PDF
- Draftul de Contract DOC|PDF
- Raspuns solicitare clarificare nr.1
- Raspuns solicitare clarificare nr.2

 

INS organizeaza selectie de oferte avand ca scop atribuirea unui contract de achizitie publica de "Servicii pentru pregatirea/elaborarea documentatiei de securitate" - cod CPV 79131000-1 in vederea implementarii Contractului de grant 828817-2018-RO-SECUT-IT cu titlul "Imbunatatirea securitatii IT in cadrul SSE pentru schimbul de informatii statistice confidentiale".

- Anunt de publicitate
- Caiet de sarcini DOC|PDF
- Formulare DOC
- Draftul de Contract DOC|PDF
- Clarificare din initiativa proprie nr.72079/16.04.2019

 

INS intentioneaza sa achizitioneze prin modalitatea de achizitie directa "Servicii pentru pregatirea/elaborarea documentatiei de securitate" - cod CPV 79131000-1 in vederea implementarii Contractului de grant 828817-2018-RO-SECUT-IT "Imbunatatirea securitatii IT in cadrul SSE pentru schimbul de informatii statistice confidentiale".

- Anunt de publicitate
- Caiet de sarcini DOC
- Formulare PDF|DOC
- Draftul de contract

 

INS intentioneaza sa achizitioneze prin Procedura proprie (norme interne) "Servicii pentru evenimentele organizate sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene".

- Anunt de publicitate
- Buget PDF|XLSX
- Caiet de sarcini PDF |DOC
- Formulare PDF|DOC
- Draftul de contract
- Adresa raspuns INS
- Raspuns solicitare de clarificare nr.1
- Clarificare din initiativa proprie nr.30195/22.03.2019
- Clarificare din initiativa proprie nr.71240/22.03.2019
- Raspunsuri solicitari de clarificare nr.71325/25.03.2019

 

Prin prezenta aducem la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati ca, in data de 05.03.2019, autoritatea contractanta INS a publicat pe platforma S.I.C.A.P./noul S.E.A.P procedura de achizitie publica de "Servicii de suport tehnic si mentenanta pentru licentele Oracle" 2019 - cod CPV 72261000 - 2, numarul anuntului de participare fiind: CN1009588.

 

Prin prezenta aducem la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati ca, in data de 28.01.2019, autoritatea contractanta INS a publicat pe platforma S.I.C.A.P./noul S.E.A.P procedura de achizitie publica de "Servicii de administrare software a serverelor eSOP - Portal WEB pentru prelucrarea online a datelor statistice si eDEMOS, pentru anul 2019" - cod CPV 72212600-5, numarul anuntului de participare simplificat fiind: SCN1036418.

 

 

Arhiva achizitii publice 2013-2018
Achizitii publice realizate in cursul anului 2018
Achizitii publice realizate in cursul anului 2017
Achizitii publice realizate in cursul anului 2016
Achizitii publice realizate in cursul anului 2015
Achizitii publice realizate in cursul anului 2014
Achizitii publice realizate in cursul anului 2013

 


Ultima actualizare: 2 august 2019