Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Statistici experimentale

Bine ați venit în secțiunea de Statistici Experimentale a portalului Institutului Național de Statistică.

În cadrul acestei secțiuni, vor fi publicate rezultatele cercetării întreprinse în cadrul Institutului Național de Statistică în vederea dezvoltării unor noi indici/indicatori statistici prin încorporarea unor noi metode statistice și a unor noi surse de date. Scopul cercetării este de a satisface anumite cerințe prezente și viitoare ale utilizatorilor de date statistice.

17/05/2018 - 3:38pm

Pachetul rTempo permite interogarea și descărcarea datelor prezente în TEMPO Online din mediul de programare R.

rTempo


17/05/2018 - 1:38pm

Utilizarea surselor administrative în producţia de date statistice a devenit o axă prioritară în sistemul statistic din România, derivată din necesitatea exploatării informaţiilor deja existente în mediul public şi având ca scop reducerea presiunii şi a sarcinii de răspuns a unitătilor incluse în cercetările statistice.