Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicații statistice în format electronic

Titlul publicatiei Descarca fisier Tema statistica Data aparitiei
Transportul aeroportuar de pasageri şi mărfuri în anul 2018 Nepublicat Transport 01/03/2019 - 16:30
Înmatriculări noi de vehicule rutiere, în anul 2018 Nepublicat Transport 01/03/2019 - 16:30
Sinteza principalilor indicatori economico-sociali nr.12/2018 Nepublicat Publicatii de sinteza 28/02/2019 - 16:30
Conturi naţionale 2015-2016 (limba română) Nepublicat Publicatii de sinteza 28/02/2019 - 16:30
Buletin statistic lunar al judeţelor nr.12/2018 Nepublicat Statistica teritoriala 28/02/2019 - 16:30
Buletin statistic lunar nr.12/2018 Nepublicat Publicatii de sinteza 26/02/2019 - 16:30
Femeile și barbații - Parteneriat de muncă și viață (engleză) Nepublicat Populatie 26/02/2019 - 16:30
Revista Română de Statistică - Supliment nr.2/2019 Nepublicat Revista Romana de Statistica 25/02/2019 - 16:30
Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în anul 2018 PDF icon frecventarea_structurilor_primire_turistica_cu_functiuni_de_cazare_in_anul_2018.pdf Turism 19/02/2019 - 14:25
Buletin statistic de industrie nr.12/2018 PDF icon buletin_statistic_de_industrie_nr12_2018.pdf Statistica intreprinderilor 19/02/2019 - 14:20

Pagini