Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicații statistice în format electronic

Titlul publicatiei Descarca fisier Tema statistica Data aparitiei
Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă (limba română) Nepublicat Populatie 19/12/2018 - 16:30
Disponibilităţile de consum ale populaţiei, în anul 2017 Nepublicat Agricultura 19/12/2018 - 16:30
Buletin statistic de industrie nr.10/2018 Nepublicat Statistica intreprinderilor 19/12/2018 - 16:30
Seria investiţii - construcţii (1.01- 30.09.2018) Nepublicat Constructii, locuinte 19/12/2018 - 16:30
Buletin statistic de comerţ internaţional nr.9/2018 Nepublicat Comert international 19/12/2018 - 16:30
Conturi economice de mediu Nepublicat Mediul inconjurator 17/12/2018 - 16:30
Contul satelit de turism Nepublicat Turism 17/12/2018 - 16:30
Buletin statistic de preţuri nr.10/2018 Nepublicat Publicatii de sinteza 14/12/2018 - 16:30
Anuarul de comerţ internaţional al României (CD-ROM) Nepublicat Comert international 14/12/2018 - 16:30
Transportul portuar de mărfuri şi pasageri (01.01- 30.09.2018) PDF icon transportul_portuar_de_marfuri_pasageri_01.01-30.09.2018.pdf Transport 10/12/2018 - 15:15

Pagini