Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicații statistice în format electronic

Titlul publicatiei Descarca fisier Tema statistica Data aparitiei
Buletinul statistic de industrie nr. 1/2020 Nepublicat Statistica intreprinderilor 20/03/2020 - 16:30
Seria investiţii - construcţii în anul 2019 Nepublicat Constructii, locuinte 20/03/2020 - 16:30
Buletinul statistic de comerţ internaţional nr.12/2019 Nepublicat Comert international 20/03/2020 - 16:30
Revista Română de Statistică (limba engleză) nr.1/2020 Nepublicat Revista Romana de Statistica 20/03/2020 - 16:30
Buletinul statistic de prețuri nr.1/2020 Nepublicat Publicatii de sinteza 13/03/2020 - 16:30
Transportul portuar de mărfuri şi pasageri, în anul 2019 Nepublicat Transport 11/03/2020 - 16:30
Seria turism în anul 2019 Nepublicat Turism 06/03/2020 - 16:30
Transportul aeroportuar de pasageri şi mărfuri în anul 2019 Nepublicat Transport 02/03/2020 - 16:30
Înmatriculări noi de vehicule rutiere, în anul 2019 Nepublicat Transport 02/03/2020 - 16:30
Tendinţe sociale (limba engleză) Nepublicat Publicatii de sinteza 28/02/2020 - 16:30

Pagini