Produsul Intern Brut

 Cum calculam PIB-ul trimestrial?  |   Cum calculam PIB-ul anual?

Produsul intern brut trimestrial (PIBT)

Pentru a accesa tabelele privind PIBT serie bruta si serie ajustata sezonier click aici.

Produsul intern brut trimestrial la pret de piata (PIBT), principalul agregat macroeconomic al contabilitatii nationale, reprezinta rezultatul final al activitatii de productie al unitatilor productive rezidente, în decursul unei perioade, respectiv un trimestru.
Produsul intern brut trimestrial la pret de piata se estimeaza prin doua metode:

 1. metoda de productie:

  PIBT = VAB+IP-SP,
  unde:
  VAB = valoarea adaugata bruta la pret de baza;
  IP = impozitele pe produs;
  SP = subventiile pe produs.

 2. metoda cheltuielilor:

  PIBT = CF+FBC+E-I,
  unde:
  CF = consumul final efectiv;
  FBC = formarea bruta de capital;
  E = exportul de bunuri si servicii;
  I = importul de bunuri si servicii.

Principalele surse de date utilizate pentru estimarea produsului intern brut trimestrial sunt:

 • surse statistice: anchete infra-anuale privind productia industriala, de constructii, servicii, comert; contul de productie al agriculturii; anchete infra-anuale privind câstigurile salariale si efectivul de salariati;
 • surse financiar-contabile: bilanturi contabile ale institutiilor financiare;
 • surse administrative: executia bugetului de stat si a bugetelor locale, precum si a bugetului asigurarilor sociale de stat; balanta de plati.

Produsul intern brut trimestrial se estimeaza în preturi curente, în preturile perioadei corespunzatoare din anul precedent si în preturi medii ale anului 2000. Estimarile în preturile medii ale anului 2000 se calculeaza prin înlantuirea indicilor de volum.

Pe lânga estimarile brute ale Produsului intern brut trimestrial, începând cu anul 2009, se calculeaza si estimari ajustate sezonier prin metoda regresiva, metoda recomandata de regulamentele europene.

Ajustarea sezoniera are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a se evidentia evolutia economica reala din perioade consecutive.

Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza carora se estimeaza PIB prin metoda de productie si metoda cheltuielilor, se utilizeaza pachetul de programe DEMETRA (metoda TRAMO/SEATS). Acesta realizeaza estimarea efectului sezonier (evenimente care se întâmpla în acelasi moment, cu aceeasi magnitudine si directie în fiecare an, cum ar fi: anotimpuri, vacante, etc., a numarului de zile lucratoare diferit de la o luna la alta si efectului calendarului (Pastele ortodox, an bisect si alte sarbatori nationale) precum si identificarea si corectarea valorilor extreme (schimbari de nivel ocazionale, tranzitorii sau permanente) si interpolarea valorilor lipsa.

Conturile nationale trimestriale din România prezinta, în general, o puternica sezonalitate, zilele lucratoare si calendarul neavând efect semnificativ. Din acest considerent nu este necesara aplicarea de metode de ajustare pentru aceste doua componente.

Seria ajustata sezonier s-a obtinut prin eliminarea din seria bruta a efectului sezonier, cu ajutorul unor coeficienti de corectie, stabiliti în functie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ). Modelul aditiv sau multiplicativ folosit pentru regresie este identificat automat de programul Demetra în functie de natura seriilor supuse ajustarii.

PIB-ul ajustat sezonier se obtine prin metoda directa, ceea ce conduce la aparitia unei discrepante statistice între PIB si suma componentelor sale ajustate sezonier în mod independent.

Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru fiecare serie se face la începutul fiecarui an si implica recalcularea seriilor ajustate calculate în anul precedent (recalculare datorata modificarii modelelor adoptate, numarului de regresori folositi si numarului de observatii disponibile). Revizuirea datelor din conturile trimestriale se face periodic, atunci când o noua varianta a conturilor nationale anuale este disponibila. Revizuirea are ca obiectiv pastrarea coerentei datelor din conturile trimestriale cu cele din conturile anuale.

Revizuirea regulata a seriilor brute de date din conturi nationale, implica si revizuirea seriilor ajustate sezonier.
 

 


Ultima actualizare: 12 ianuarie 2018