Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Ancheta structurală

 

Ultima actualizare: 5 iunie 2019
 

Ancheta structurala in intreprinderi

Ghid metodologic 2018.pdf
Precizari metodologice 2018.pdf
AS CS Chestionar simplificat 2018 (.doc) (.pdf) (.xlsm)
AS CG Chestionar general 2018 (.doc) (.pdf) (.xlsm)

 

Persoana de contact:
Manuela VLADESCU, tel.: 021 318 18 98 
 


Ultima actualizare: 9 mai 2019
 

Ancheta structurala institutii de credit

AS Credit - Precizari metodologice 2018.pdf
 AS Credit - Chestionar 2018.doc

 

Persoana de contact:
Loredana Stolnicu, tel: 021 313.30.72

 


Ultima actualizare: 10 mai 2019

 

Ancheta structurala Fonduri de pensii private

Precizari metodologice 2018.pdf
AS Fondul de pensii private- Chestionar 2018.doc

 

Persoana de contact:
Loredana Stolnicu, tel: 021 313.30.72
 


Ultima actualizare: 10 mai 2019

 

Ancheta structurala Societati de asigurare/Reasigurare

Precizari metodologice 2018.pdf
AS Asigurari/Reasigurari - Chestionar 2018.doc

 

Persoana de contact:
Loredana Stolnicu, tel: 021 313.30.72
 


Ultima actualizare: 10 mai 2019

 

Ancheta structurala privind Tehnologia informatiei
si telecomunicatiilor in intreprinderi

AS TIC - Chestionar 2019.doc
AS TIC - Chestionar simplificat 2019.doc

 

Persoana de contact:
Maria Balseanu, tel: 021 313 30 72
 


Ultima actualizare: 19 iunie 2019

 

Ancheta structurala privind Tehnologia informatiei si
telecomunicatiilor in Administratia publica

AS TIC - Administratie publica 2018.doc

 

Persoana de contact:
Maria Balseanu, tel: 021 313 30 72