Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Ancheta structurală

 

Ancheta structurala in intreprinderi

 

pdfGhid metodologic 2017.pdf
pdfPrecizari metodologice 2017.pdf
pdfAS CS Chestionar simplificat 2017.pdf
xlsm AS CS Chestionar simplificat 2017.xlsm
pdfAS CG Chestionar general 2017.pdf
xlsmAS CG Chestionar general 2017.xlsm

Persoana de contact:
Manuela VLADESCU, tel.: 021 318 18 98 
 


Ultima actualizare: 20 iunie 2018
 

Ancheta structurala institutii de credit

pdfAS Credit - Precizari metodologice 2017.pdf
doc AS Credit - Chestionar 2017.doc

Persoana de contact:
Loredana Stolnicu, tel: 021 313.30.72

 


Ultima actualizare: 22 mai 2018

Ancheta structurala Fonduri de pensii private

pdfPrecizari metodologice 2017.pdf
docAS Fondul de pensii private- Chestionar 2017.doc

Persoana de contact:
Loredana Stolnicu, tel: 021 313.30.72
 


Ultima actualizare: 22 mai 2018

Ancheta structurala Societati de asigurare/Reasigurare

pdfPrecizari metodologice 2017.pdf
docAS Asigurari/Reasigurari - Chestionar 2017.doc

Persoana de contact:
Loredana Stolnicu, tel: 021 313.30.72
 


Ultima actualizare: 22 mai 2018

Ancheta structurala privind Tehnologia informatiei
si telecomunicatiilor in intreprinderi

docAS TIC - Chestionar 2017.doc

Persoana de contact:
Maria Balseanu, tel: 021 313 30 72
 


Ultima actualizare: 22 mai 2018

Ancheta structurala privind Tehnologia informatiei si
telecomunicatiilor in Administratia publica

docAS TIC - Administratie publica 2017.doc

Persoana de contact:
Maria Balseanu, tel: 021 313 30 72
 


Ultima actualizare: 26 iunie 2018