Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Indicatori pe termen scurt (Ancheta UNICA)

 

IND TS 2020 (.docx) (.pdf) metodologie IND TS (.pdf)
CON TS 2020 (.docx) (.pdf) metodologie CON TS (.pdf)
SERV TS 2020 (.docx) (.pdf) metodologie SERV TS (.pdf)

 

Investitii 2020 Chestionar INV (.docx) (.pdf)
Indicatori pe termen scurt in industrie 2020 Chestionar SFIZ (IND TS) (.docx ) (.pdf)

Persoana de contact:
Nina ALEXEVICI, tel. 021.318.18.66 
Persoana de contact pentru cap ATS referitor la stocuri :
Adriana CIUCHEA, tel. 021.318.18.75
Persoana de contact pentru capitolul NRSAL referitoare la numarul
mediu al salariatilor si castigurile salariale:
Mihaela ANGHEL, tel: 021.318.18.78

 

Ancheta asupra castigurilor salariale in luna ........... 2020 (S1-2020)
 

Chestionar S1_2020 (.doc) (.pdf)
Precizari metodologice S1_2020 (.doc-formatA3)| (.doc-formatA4) (.pdf-formatA3)| (.pdf-formatA4)

 

 

Persoana de contact: 
Mihaela ANGHEL, tel: 021.318.18.78

 

 

 


Ultima actualizare: 13 februarie 2020