Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Statistica construcțiilor

LOC1T - Constructii de locuinte in trimestrul .... 2019
LOC 2 - Modificari ale fondului de locuinte in anul 2019
ACC - Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri in luna ... 2020

 

Persoane de contact:

- Liliana Roman, e-mail: liliana.roman@insse.ro, telefon: 021 318 18 24 / int. 2091 pentru chestionarul LOC2
- Anisoara Vaida, e-mail: anisoara.vaida@insse.ro, telefon: 021 318 18 24 / int. 2091 pentru chestionarul LOC1T
- Carmen Vlad, e-mail: carmen.vlad@insse.ro, telefon: 021 318 18 24 / int. 2091 pentru chestionarul ACC

 

 

 

 

 

 


Data ultimei actualizari: 4 februarie 2020