statistica protectiei sociale-esspros

Statistica protecţiei sociale - ESSPROS - Anul 2016

 Publicaţia prezintă informaţii referitoare la veniturile şi cheltuielile de protecţie socială, pe scheme de protecţie socială - conform legislaţiei în vigoare - şi cele opt funcţii de protecţie socială, care acoperă riscurile sociale majore, definite conform Sistemului European de Statistici Integrate de Protecţie Socială (ESSPROS): boală/îngrijirea sănătăţii, invaliditate, bătrâneţe, urmaş, familie/copii, şomaj, locuinţă şi excluziune socială.

Română

Statistica protecţiei sociale - ESSPROS - Anul 2015

Publicaţia prezintă informaţii referitoare la veniturile şi cheltuielile de protecţie socială, pe scheme de protecţie socială - conform legislaţiei în vigoare - şi cele opt funcţii de protecţie socială, care acoperă riscurile sociale majore, definite conform Sistemului European de Statistici Integrate de Protecţie Socială (ESSPROS): boală/îngrijirea sănătăţii, invaliditate, bătrâneţe, urmaş, familie/copii, şomaj, locuinţă şi excluziune socială.

Română

Statistica protecţiei sociale - ESSPROS - Anul 2014

Publicaţia prezintă informaţii referitoare la veniturile şi cheltuielile de protecţie socială, pe scheme de protecţie socială - conform legislaţiei în vigoare - şi cele opt funcţii de protecţie socială, care acoperă riscurile sociale majore, definite conform Sistemului European de Statistici Integrate de Protecţie Socială (ESSPROS): boală/îngrijirea sănătăţii, invaliditate, bătrâneţe, urmaş, familie/copii, şomaj, locuinţă şi excluziune socială.

Română