sistemul educational in romania

Sistemul educaţional în România - date sintetice

Publicaţia prezintă sinteza principalilor indicatori statistici privind participarea populaţiei şcolare la învăţământ, finalizarea programelor de studii, resursele umane şi materiale din procesul educaţional. Lucrarea prezintă informaţii referitoare la începutul şi sfârşitul anului şcolar/universitar 2016-2017, structurate pe niveluri de instruire, conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei - ISCED 2011.

Română

Sistemul educaţional în România - date sintetice

Publicaţia prezintă sinteza principalilor indicatori statistici privind participarea populaţiei şcolare la învăţământ, finalizarea programelor de studii, resursele umane şi materiale din procesul educaţional. Lucrarea prezintă informaţii referitoare la începutul şi sfârşitul anului şcolar/universitar 2015-2016, structurate pe niveluri de instruire, conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei -ISCED 2011.

Română

Sistemul educaţional în România - date sintetice

Publicaţia prezintă sinteza principalilor indicatori statistici privind participarea populaţiei şcolare la învăţământ, finalizarea programelor de studii, resursele umane şi materiale din procesul educaţional. Lucrarea prezintă informaţii referitoare la începutul şi sfârşitul anului şcolar/universitar 2014-2015, structurate pe niveluri de instruire, conform   Clasificarii Internaţionale Standard a Educaţiei - ISCED 2011.

Română