proiectarea populatiei varstnice a Romaniei

Proiectarea populației vârstnice a României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060

Publicaţia oferă o imagine asupra evoluţiei probabile a populaţiei vârstnice a României la orizontul anului 2060, punând accent pe repartizarea probabilă în profil teritorial. Plecând de la ipoteze explicite cu privire la componentele mişcării populaţiei (fertilitate, mortalitate şi migraţie), lucrarea prezintă posibile schimbări în mărimea şi structura populaţiei vârstnice.

Română