proiectarea populatiei active a romaniei

Proiectarea populatiei şcolare a României la orizontul anului 2060

 Publicaţia oferă o imagine asupra evoluţiei probabile a populaţiei active a României la orizontul anului 2060. Plecând de la datele de populaţie şi cele privind structura populaţiei după situaţia economică cât şi de la ipoteze explicite cu privire la componentele mişcării populaţiei (fertilitate, mortalitate şi migraţie) lucrarea prezintă posibile schimbări în mărimea şi structura populaţiei active.

Română