potentialul productiv al plantatiilor pomicole si al plantatiilor viticole

Potenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masă, în anul 2017

 Publicaţia prezintă informaţii statistice referitoare la suprafaţa plantată pe specii şi soiuri, pe clase de densitate şi grupe de vârstă la nivel naţional, macroregiuni şi regiuni de dezvoltare.

 

Română