Numărul de pensionari şi pensia medie lunară

Numărul de pensionari şi pensia medie lunară în anul 2017

Publicaţia cuprinde informaţii referitoare la numărul mediu de pensionari şi pensia medie lunară, după sistemul de pensionare şi pe categorii de pensii. În funcţie de disponibilitate, datele sunt structurate şi pe sexe, grupe de vârstă şi în profil teritorial, la nivel de judeţ. Publicaţia conţine date medii anuale calculate pe baza rezultatelor cercetărilor statistice trimestriale privind numărul mediu de pensionari şi pensia medie lunară, desfăşurate în cursul anului 2017.

Română

Numărul de pensionari şi pensia medie lunară în anul 2016

Publicaţia cuprinde informaţii referitoare la numărul mediu de pensionari şi pensia medie lunară, după sistemul de pensionare şi pe categorii de pensii. În funcţie de disponibilitate, datele sunt structurate şi pe sexe, grupe de vârstă şi în profil teritorial, la nivel de judeţ. Publicaţia conţine date medii anuale calculate pe baza rezultatelor cercetărilor statistice trimestriale privind numărul mediu de pensionari şi pensia medie lunară, desfăşurate în cursul anului 2016.

Română

Numărul de pensionari şi pensia medie lunară în anul 2015

Publicaţia cuprinde informaţii referitoare la numărul mediu de pensionari şi pensia medie lunară după sistemul de pensionare şi pe categorii de pensii. În funcţie de disponibilitate, datele sunt structurate şi pe sexe şi în profil teritorial, la nivel de judeţ. Publicaţia conţine date medii anuale calculate pe baza rezultatelor cercetărilor statistice trimestriale privind numărul mediu de pensionari şi pensia medie lunară, desfăşurate în cursul anului 2015.

Română