evenimente demografice

Evenimente demografice în anul 2017

Publicaţia prezintă date statistice referitoare la numărul născuţilor-vii înregistraţi în România, al persoanelor decedate, căsătoriilor şi divorţurilor, rata generală a natalităţii, rata fertilităţii generale şi rate de fertilitate specifice, indicatorul conjunctural al fertilităţii, vârsta medie a mamei la naştere şi la prima naştere, rata generală şi ratele specifice de mortalitate, rata mortalităţii infantile, mortinatalitatea, cauze de deces, rata generală şi rate specifice de nupţialitate, vârsta medie la căsătorie şi la prima căsătorie a bărbaţilor şi a femeilor, numărul de căsătorii

Română

Evenimente demografice în anul 2016

Publicaţia prezintă date statistice referitoare la numărul născuţilor-vii, al persoanelor decedate, căsătoriilor şi divorţurilor, rata generală a natalităţii, rata fertilităţii generale şi ratele de fertilitate specifice, indicatorul conjunctural al fertilităţii, vârsta medie a mamei la naştere şi la prima naştere, rata generală şi ratele specifice de mortalitate, rata mortalităţii infantile, mortinatalitatea, cauzele de deces, rata generală şi ratele specifice de nupţialitate, vârsta medie la căsătorie şi la prima căsătorie a bărbaţilor şi a femeilor, numărul de căsătorii după grupa de vâr

Română

Evenimente demografice în anul 2015

 Publicaţia prezintă date statistice referitoare la numărul născuţilor-vii, al persoanelor decedate, căsătoriilor şi divorţurilor, rata generală a natalităţii, rata fertilităţii generale şi rate de fertilitate specifice, indicatorul conjunctural al fertilităţii, vârsta medie a mamei la naştere şi la prima naştere, rata generală şi ratele specifice de mortalitate, rata mortalităţii infantile, mortinatalitatea, cauze de deces, rata generală şi rate specifice de nupţialitate, vârsta medie la căsătorie şi la prima căsătorie a bărbaţilor şi a femeilor, numarul de căsătorii după grupa de vârstă a

Română