economia mondiala in cifre

Economia mondială în cifre - ediția 2018

Publicaţia conţine indicatori anuali economici şi sociali necesari elaborării de studii şi analize privind locul României în economia mondială. Lucrarea oferă date comparative privind dezvoltarea economico-socială a României şi a altor ţări din Europa şi din lume, iar indicatorii cei mai semnificativi vor fi prezentaţi distinct pentru statele membre ale Uniunii Europene (UE – 28), precum şi pentru ţările candidate şi potenţial candidate la Uniunea Europeană.

Română