contul satelit de turism

Contul satelit de turism

Publicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor de date informaţii statistice, aferente anului 2016, referitoare la ponderea turismului în PIB. Pentru acesta se calculează cheltuielile turismului receptor, cheltuielile turistice interne (pe produse şi clase de vizitatori), consumul interior pe produse,
oferta internă şi consumul interior turistic pe produse.

Română

Contul satelit de turism (CD)

Publicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor de date informaţii statistice, aferente anului 2015, referitoare la ponderea turismului în PIB. Pentru acesta se calculează cheltuielile turismului receptor, cheltuielile turistice interne (pe produse şi clase de vizitatori), consumul interior pe produse, oferta internă şi consumul interior turistic pe produse.

Română

Contul satelit de turism (CD)

Publicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor de date informaţii statistice aferente anului 2014,  referitoare la ponderea turismului în PIB. Pentru acesta se calculează cheltuielile turismului receptor, cheltuielile turistice interne (pe produse şi clase de vizitatori), consumul interior pe produse, oferta internă şi consumul interior turistic pe produse.

Română