conditiile de viata ale populatiei din romania

Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, în anul 2017

Descrierea generală a condiţiilor de viaţă ale populaţiei, utilizând principalele date privind starea de sănătate, educaţia, statutul ocupaţional, condiţiile de muncă, condiţiile de locuit, înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor, situaţia economică a gospodăriilor, aspecte privind deprivarea materială, realizată pe baza rezultatelor Anchetei asupra calităţii vieţii, din anul 2017.

Română

Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, în anul 2016

Descrierea generală a condiţiilor de viaţă ale populaţiei, utilizând principalele date privind starea de sănătate, educaţia, ocuparea, condiţiile de muncă, condiţiile de locuit, înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor, situaţia economică a gospodăriilor, aspecte privind deprivarea materială, realizată pe baza rezultatelor Anchetei asupra calităţii vieţii, din anul 2016.

Română

Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, în anul 2015

Descrierea generală a condiţiilor de viaţă ale populaţiei utilizând principalele date privind starea de sănătate, educaţia, ocuparea, condiţiile  de muncă, condiţiile de locuit, înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor, situaţia economică a gospodăriilor, aspecte privind deprivarea materială, realizată pe baza rezultatelor Anchetei asupra calităţii vieţii din anul 2015.

Română