comunicat populația conectată la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate