castigurile salariale si costul fortei de munca

Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2017

Publicaţia prezintă date statistice referitoare la numărul şi distribuţia salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale şi pe forme de proprietate, precum şi câştigul mediu pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în anul 2017; asigură informaţii necesare efectuării unor analize privind evoluţia diferitelor componente ale costului forţei de muncă şi corelaţiile dintre ele, oferind, totodată, elementele necesare calculului mărimii brute şi nete, lunare şi orare, a câştigului salarial structurat pe activităţi ale economiei naţionale, forme de proprietate, forme juridice, sexe,

Română

Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2016

Publicaţia prezintă date statistice referitoare la numărul şi distribuţia salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale şi pe forme de proprietate, precum şi câştigul mediu pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în anul 2016; asigură informaţii necesare efectuării unor analize privind evoluţia diferitelor componente ale costului forţei de muncă şi corelaţiile dintre ele, oferind, totodată, elementele necesare calculului mărimii brute şi nete, lunare şi orare, a câştigului salarial structurat pe activităţi ale economiei naţionale, forme de proprietate, forme juridice, sexe,

Română

Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2015

Publicaţia prezintă date statistice referitoare la numărul şi distribuţia salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale şi pe forme de proprietate, precum şi câştigul mediu pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în anul 2015; asigură informaţii necesare efectuării unor analize privind evoluţia diferitelor componente ale costului forţei de muncă şi corelaţiile dintre ele, oferind, totodată, elementele necesare calculului mărimii brute şi nete, lunare şi orare, a câştigului salarial structurat pe activităţi ale economiei naţionale, forme de proprietate, forme juridice, sexe,

Română