caracteristici ale formarii profesionale in intreprinderile din romania

Caracteristici ale formării profesionale în intreprinderile din România în anul 2015

Asigurarea informaţiilor privind ponderea întreprinderilor care au oferit formare profesională continuǎ (FPC), ponderea întreprinderilor care nu au oferit FPC, numărul de participanţi la cursuri FPC, durata medie a cursurilor FPC, costul FPC, costul cursurilor FPC, rata globală de acces la cursurile FPC pentru angajaţii din toate întreprinderile, rata de acces la cursurile FPC pentru angajaţii din întreprinderile care au oferit cursuri FPC, repartizarea timpului de pregatire pe domenii de pregătire, distribuţia întreprinderilor care nu au oferit FPC pe motive pentru care unitatea nu a oferi

Română