buletinul statistic de comert international

Buletin statistic de comerţ internaţional nr.1/2017

Publicaţia pune la dispoziţia celor interesaţi, informaţii cu privire la evoluţia lunară a comerţului internaţional cu bunuri al României, clasificate după diverse nomenclatoare: Nomenclatorul Combinat, Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional, Marile Categorii Economice, Clasificarea Produselor pe Activităţi, Sistemul Conturilor Naţionale. De asemenea, sunt prezentate informaţii statistice privind comerţul internaţional cu bunuri, pe ţări partenere şi pe grupe de ţări.

Română

Buletin statistic de comerţ internaţional nr.1/2016

Publicaţia pune la dispoziţia celor interesaţi, informaţii cu privire la evoluţia lunară a comerţului internaţional cu bunuri al României, clasificate după diverse nomenclatoare: Nomenclatorul Combinat, Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional, Marile Categorii Economice, Clasificarea Produselor pe Activităţi, Sistemul Conturilor Naţionale. De asemenea, sunt prezentate informaţii statistice privind comerţul internaţional cu bunuri, pe ţări partenere şi grupe de ţări.

Română