balanta energetica si structura utilajului energetic

Balanţa energetică şi structura utilajului energetic (CD-ROM)

Publicaţia prezintă producţia de energie primară şi transformată, pe sortimente, importul şi exportul de energie, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de energie transformată, consumurile energetice şi neenergetice în industrie şi în alte activităţi ale economiei naţionale; pierderile de energie în transport şi distribuţie; producţia de energie electrică şi termică pe tipuri
de instalaţii de producere şi pe tipuri de purtători de energie, în sectorul public şi la autoproducători, în anul 2017

 

Română

Balanţa energetică şi structura utilajului energetic (CD-ROM)

Publicaţia prezintă producţia de energie primară şi transformată, pe sortimente, importul şi exportul de energie, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de energie transformată, consumurile energetice şi neenergetice în industrie şi în alte activităţi ale economiei naţionale; pierderile de energie în transport şi distribuţie; producţia de energie electrică şi termică pe tipuri de instalaţii de producere şi pe tipuri de purtători de energie, în sectorul public şi la autoproducători, în anul 2016.

Română

Balanţa energetică şi structura utilajului energetic (CD-ROM)

Publicaţia prezintă producţia de energie primară şi transformată, pe sortimente, importul şi exportul de energie, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de energie transformată, consumurile energetice şi neenergetice în industrie şi în alte activităţi ale economiei naţionale; pierderile de energie în transport şi distribuţie; producţia de energie electrică şi termică pe tipuri de instalaţii de producere şi pe tipuri de purtători de energie, în sectorul public şi la autoproducători,  in anul 2015.

Română