anuarul statistic al romaniei

Anuarul statistic al României - format carte

„Anuarul statistic al României”, lucrare de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice, conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a ţării pentru anul 2016. Seriile de date sunt structurate pe capitole şi cuprind principalele informaţii, cu privire la: organizarea administrativ-teritorială, populaţie, economie, statistică internațională(informaţii ce permit evaluarea comparativă a nivelului de dezvoltare şi a locului ocupat de România în contextul internaţional) etc.

Română

Romanian Statistical Yearbook - time series (CD-ROM)

“Romanian Statistical Yearbook - Time series (CD-ROM)" contains information on the socio-economic development of the country, ensuring through the data sets comparability, the presentation of the society dynamics during 1990 - 2015. The data series contain key information with regard to: the administrative-territorial organisation, population, economy, international statistics. Each chapter of the yearbook includes a presentation of data sources, methodological notes on the scope and manner of compiling statistical indicators.

Nedefinit

Anuarul statistic al României - serii de timp (CD-ROM)

„Anuarul statistic al României - Serii de timp (CD-Rom)”, conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a ţării, asigurând, prin comparabilitatea seriilor de date, prezentarea dinamicii societăţii în perioada 1990-2015. Seriile de timp cuprind principalele informaţii, cu privire la: organizarea administrativ-teritorială, populaţie, economie, statistică internaţională. În fiecare capitol al lucrării sunt prezentate sursele de date, notele metodologice privind sfera de cuprindere şi modul de determinare a indicatorilor statistici.

Română

Anuarul statistic al României - format carte

„Anuarul statistic al României”, lucrare de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice, conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a ţării pentru anul 2015, asigurând, prin comparabilitatea seriilor de date, prezentarea dinamicii societăţii. Seriile de date sunt structurate pe capitole şi cuprind principalele informaţii, cu privire la: organizarea administrativ-teritorială, populaţie, economie, statistică internaţională (informaţii ce permit evaluarea comparativă a nivelului de dezvoltare şi a locului ocupat de România în contextul internaţional) etc.

Română

Anuarul statistic al României - serii de timp (CD-ROM)

"Anuarul statistic al României", lucrare de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice, conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a ţării, asigurând, prin comparabilitatea seriilor de date, prezentarea dinamicii societăţii. Seriile de date cuprind principalele informaţii, cu privire la: organizare administrativ-teritorială, populaţie, economie, statistică internaţională (informaţii ce permit evaluarea comparativă a nivelului de dezvoltare şi a locului ocupat de România în contextul internaţional) etc.

Română

Anuarul statistic al României - format carte

"Anuarul statistic al Romaniei", lucrare de referinta in sistemul publicatiilor statistice, contine informatii referitoare la evolutia economico-sociala a tarii, asigurand, prin comparabilitatea seriilor de date, prezentarea dinamicii societatii. Seriile de date sunt structurate pe capitole si cuprind principalele informatii, cu privire la: organizarea administrativ-teritoriala, populatie, economie, statistica internationala (informatii ce permit evaluarea comparativa a nivelului de dezvoltare si a locului ocupat de Romania in contextul international) etc.

Română