activitatea de cercetare-dezvoltare

Activitatea de cercetare - dezvoltare

 Publicaţia cuprinde, atât o analiză succintă, cât şi date statistice referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare:  salariaţi pe ocupaţii, nivel de pregătire, domenii ştiinţifice, cheltuieli totale, curente şi de capital, pe surse de finanţare, pe tipuri de activităţi de cercetare, pe programe de cercetare-dezvoltare, în anul 2017.

Română

Activitatea de cercetare - dezvoltare (CD-ROM)

Publicaţia cuprinde, atât o analiză succintă, cât şi date statistice referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare: număr de unităţi, salariaţi pe ocupaţii, nivel de pregătire, domenii ştiinţifice, forme de perfecţionare absolvite, manifestări ştiinţifice, cheltuieli totale, curente şi de capital, pe surse de finanţare, pe tipuri de activităţi de cercetare, pe programe de cercetare-dezvoltare, în anul 2016.

Română

Activitatea de cercetare - dezvoltare (CD-ROM)

Publicaţia cuprinde, atât o analiză succintă, cât şi date statistice referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare:  efectivul salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare(C-D) pe ocupaţii, pe sexe, pe nivel de pregătire, domenii ştiinţifice, activităţi economice,  cheltuieli totale C-D, curente şi de capital pe surse de fonduri şi sectoare de performanţă, pe tipuri de activităţi de cercetare, pe activitaţi economice, pe programe de cercetare-dezvoltare, in anul 2015.

Română