Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport (01.01 - 30.09.2016)

Teme statistice Publicatie: 
Transport

Publicaţia conţine date statistice cu privire la: numărul de pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, transportul public local, judeţean, interjudeţean şi internaţional de pasageri, cantitatea mărfurilor transportate, parcursul mărfurilor pe moduri de transport, în trafic naţional şi internaţional, pe ţări, regiuni de dezvoltare şi judeţe.