Statistica protecţiei sociale - ESSPROS - Anul 2016

Teme statistice Publicatie: 
Protectie sociala

 Publicaţia prezintă informaţii referitoare la veniturile şi cheltuielile de protecţie socială, pe scheme de protecţie socială - conform legislaţiei în vigoare - şi cele opt funcţii de protecţie socială, care acoperă riscurile sociale majore, definite conform Sistemului European de Statistici Integrate de Protecţie Socială (ESSPROS): boală/îngrijirea sănătăţii, invaliditate, bătrâneţe, urmaş, familie/copii, şomaj, locuinţă şi excluziune socială. Datele prezentate se referă la prestaţiile de protecţie socială pentru fiecare schemă în parte, corespunzător fiecărei funcţii de protecţie socială