Statistica oficiala din Romania

Statistica oficială reprezintă una din componentele esenţiale în procesul cunoaşterii, relevându-se totodată ca unul dintre pilonii esenţiali ai unei bune guvernări a societăţii. Ea asigură, pe baza evaluărilor cantitative, fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macro economic.

Trebuie făcută o distincţie între statisticile oficiale şi alte statistici publice: statisticile oficiale sunt acele statistici care sunt elaborate şi publicate conform unor acte normative statistice sau regulamente naţionale şi/sau europene, pe domenii specifice, produse de autorităţile publice în conformitate cu prevederile legale.
 

Pentru a răspunde criteriilor de utilitate publică, statistica oficială trebuie să fie relevantă, corectă, promptă, astfel încât să asigure satisfacerea tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, în scopuri de planificare şi cercetare, să fie obiective şi puse la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori în mod gratuit. În acelaşi timp, statisticile oficiale trebuie să fie produse şi publicate într-o manieră care să protejeze confidenţialitatea datelor statistice individuale.
 

Institutul Naţional de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului Statistic Naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Statistica oficială, conform legii nr. 226/2009, acoperă ansamblul activităţilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:

  1. autorităţile şi instituţiile publice, exclusiv Banca Naţională a României, cuprinzând date şi informaţii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare şi prognozelor, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, elaborării cercetărilor ştiinţifice, informării opiniei publice şi cooperării internaţionale în domeniul statistic;
  2. Banca Naţională a României, pentru domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare

Datele statistice oficiale, reprezintă rezultatul obţinut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale, în conformitate cu legislaţia statistică sau alte acte legislative şi publicate, aşa cum sunt cerute de regulamentele oficiale  Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate în afara condiţiilor menţionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale.
 

Producători de statistici oficiale din Europa
 

Alţi producători de statistici oficiale din România:
 

1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

3. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

4. Ministerul Mediului

5. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

6. Administraţia Naţională "Apele Române"

7. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

8. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

9. Inspecţia Muncii

10. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

11. Casa Naţională de Pensii Publice

12. Ministerul Afacerilor Interne

13. Ministerul Finanţelor Publice

14. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

15. Ministerul Justiţiei

16. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

17. Administraţia Naţională a Penitenciarelor

18. Consiliul Superior al Magistraturii

19. Ministerul Educaţiei Naţionale

20. Ministerul Cercetării și Inovării

21. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului

22. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

23. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

24. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

25. Consiliul Naţional al Audiovizualului

26. Ministerul Culturii și Identității Naționale

27. Biblioteca Naţională a României

28. Centrul Naţional al Cinematografiei

29. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

30. Ministerul Economiei

31. Ministerul pentru Mediul de Afaceri si Antreprenoriat

32. Ministerul Energiei

33. Ministerul Sănătății

34. Ministerul Turismului

35. Institutul Naţional de Sănătate Publică

36. Centrul Naţional de Statistică şi  Informatică în Sănătate Publică

37. Ministerul Comunicațiilor și Societatii Informaţionale

38. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

39. Ministerul Transporturilor

40. Autoritatea Feroviară Română

41. Autoritatea Rutieră Română

42. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (fost CNADNR)

43. Autoritatea Aeronautică Civilă Română

44. Autoritatea Navală Română

45. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

46. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

47. Societatea Română de Radiodifuziune

48. Societatea Română de Televiziune

49. Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

 

 

 

 

 


Ultima actualizare: 11 iulie 2018