Statistica educatiei

NOMENCLATOR

SIRUTA - inceput de an 2010-2011
SIRUTA - sfarşit de an 2009-2010
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei: Domenii de educaţie şi de formare 2013
Nomenclator - Limba de predare, Limba moderna, Etnia
Nomenclator - Specializari invaţamantul profesional
Nomenclator - Specializari invaţamantul postliceal
Nomenclator - Specializari invaţamantul liceal
Nomenclator - Specializari invaţamantul liceal - a doua sansa
Nomenclator - Specializari invaţamantul superior - SC6.1a, SC6.1b, SC6.2a, SC6.2b

 

Sc 2.2 Rezultatele la învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior - nivelul 2 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 2.2a "A doua şansă" Rezultatele la învăţătura în învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior - nivelul 2 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 4.2 Rezultatele la învăţătura în învăţamântul liceal (nivelul 3 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 4.2a "A doua şansă "Rezultatele la învăţătura în învăţamântul liceal (nivelul 3 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc)
Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 52.a Rezultatele la învăţătura în învaţamântul profesional (nivelul 3 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instructiuni de completare(.doc)
Sc 52.b Rezultatele la învăţătură în învăţământul postliceal (post secundar, neechivalent primului nivel universitar - nivelul 4ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 62.a Rezultatele la învăţătura în învăţământul universitar de licenţa cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani  (terţiar-nivelul 6 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 62.a Rezultatele la învăţătura în învăţământul universitar de licenţa cu durata studiilor de 5 ani şi/sau 6 ani  (terţiar-nivelul 7 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 62.a Rezultatele la învăţătura în învătământul universitar de licenţa cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani  si e 5 ani si/sau 6 ani (terţiar-nivelurile 6 si 7 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 62.b Rezultatele la învăţătura în învăţământul superior (terţiar-nivelul 7 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 62.b Rezultatele la învaţătură în învăţământul superior (terţiar-nivelul  8 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 62.b Rezultatele la învaţatura în învatamântul superior (terţiar-nivelurile 7 şi 8 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 0.1 Învăţământul anteprescolar (nivelul 0 ISCED-CRESA)-educaţia formală-în anul şcolar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 1.1 Învăţământul prescolar (nivelul 0 ISCED-GRADINITA) - educaţia formală - în anul şcolar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 2.1 Învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior – nivelul 2 ISCED) - educaţia formala - la începutul anului şcolar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instructiuni de completare(.doc)
Sc 2.1a Sc. 2.1a - „A doua şansă” - Învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) si gimnazial (secundar inferior – nivelul 2 ISCED)  - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 3.1 Sc. 3.1 Învăţământul special primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (nivelul 2 ISCED) -educaţie formală- la începutul anului şcolar 2017-2018 şi rezultatele la învăţătura la sfârsitul anului şcolar 2016-2017  Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 4.1 Învăţământul liceal (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală -la începutul anului şcolar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 4.1a „A doua şansă” Învătământul liceal (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală-la începutul anului şcolar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instructiuni de completare(.doc)
Sc 5.1a Învăţământul profesional (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală -la începutul anului şcolar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instructiuni de completare(.doc)
Sc 5.1b Învăţământul postliceal (post secundar, neechivalent primului nivel universitar – nivelul 4 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 6.1a

Învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani (terţiar-nivelul 6 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2017-2018

Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 6.1a Învătământul universitar de licenţa cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani si de 5 ani şi/sau 6 ani(tertiar-nivelurile 6 şi 7 ISCED)  - educaţia formală - la începutul anului universitar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 6.1a Învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 5 ani şi/sau 6 ani (terţiar-nivelul 7 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 6.1b Învăţământul superior (terţiar-nivelul 7 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instructiuni de completare(.doc)
Sc 6.1b Învăţământul superior (terţiar-nivelurile 7 si 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 6.1b Învăţământul superior (terţiar-nivelul 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2017-2018 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare(.doc)
Sc 6.1c Învăţământul superior (terţiar-nivelul 6, 7, 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2016-2017 Chestionar statistic(.doc)
Instrucţiuni de completare(.doc)

Persoana de contact:
Metodologie statistica: 
Gabriela DEACU, tel.: 021 318 18 24 /int. 1235

 

Cheltuielile institutiilor de invatamant private in anul 2016 - FIN ED INV Chestionar statistic(.doc)
Cheltuielile ONG-urilor, institutiilor si organizatiilor de caritate pentru institutiile de invatamant
in anul 2016 - FIN ED ONG
Chestionar statistic(.doc)

Persoane de contact:
Gabriela DEACU
Tamara CIRLIG
tel.: 021 318 18 24 /int. 1235

 

 

 


Ultima actualizare: 23 octombrie 2017