Solicitare informatii. Legislatie

Date de contact pentru informatii conform Legii 544/2001: email Maria.Sirbu@insse.ro ; telefon: 021 3181869

Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa

Lista cu documentele de interes public

Lista cu documentele produse

Rapoarte de aplicare a Legii nr.544/2001:

 


Ultima actualizare: 27 iulie 2018