Potenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masă, în anul 2017

Teme statistice Publicatie: 
Agricultura

 Publicaţia prezintă informaţii statistice referitoare la suprafaţa plantată pe specii şi soiuri, pe clase de densitate şi grupe de vârstă la nivel naţional, macroregiuni şi regiuni de dezvoltare.