Explicatii privind OG29/2013

"Conform Regulamentul Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 (SEC2010) precum  şi a recomandărilor din Manualul de Deficit şi Datorie al EUROSTAT, în vederea calculării deficitului şi datoriei guvernamentale, conform cerinţelor Tratatului de la Maastricht, pe lângă instituţiile publice, în sectorul Administraţiei Publice se includ şi societăţile cu capital integral, sau majoritar, de stat care nu-şi pot acoperi cel puţin 50% din cheltuieli prin veniturile obţinute din vânzarea producţiei lor, diferenţa fiind acoperită din resurse bugetare.

Pe baza criteriului de 50%, se face distincţia dacă o unitate este producător de piaţă sau non-piaţă. Aplicarea acestui criteriu presupune o analiză detaliată a vânzărilor (veniturilor) şi a costurilor de producţie (cheltuielilor).

Vânzările, conform SEC2010, acoperă toate încasările rezultate din vânzarea produselor, excluzând impozitele pe produse, dar incluzând toate vărsămintele efectuate de către administraţiile publice sau de către instituţiile Uniunii Europene.

La calcularea veniturilor, pentru aplicarea criteriului de 50%,  este   luată în considerare cifra de afaceri netă din care se elimină veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.  

  Conform SEC2010 şi a Manualului de Deficit şi Datorie, costurile de producţie sunt calculate luând în considerare următoarele elemente din contul de profit şi pierdere: 
-    cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile; 
-    alte cheltuieli externe (cu energie şi apă); 
-    cheltuieli cu personalul; 
-    cheltuieli privind prestaţiile externe;
-    dobânzile nete."

 
Data publicarii: 03 Septembrie 2013