Consiliul Statistic National (CSN)

Consiliul Statistic National (CSN) constituie cel mai înalt forum de promovare şi manifestare a activităţii statistice oficiale la nivel naţional, asigurând, prin structura sa, angrenarea în procesul statistic a reprezentanţilor autorizaţi ai principalelor categorii de furnizori, producători şi utilizatori de date şi informaţii statistice oficiale.

 

Consiliul Statistic National (CSN) a fost instituit în baza prevederilor Legii 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale din România, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta asigură caracterul obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi al clasificărilor utilizate în activitatea de statistică.

 

Atributiile Consiliului Statistic National 
  • dezbate şi formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informaţional statistic, în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor de date;
  • dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectul strategiei şi proiectele programelor statistice naţionale;
  • dezbate şi formulează recomandări în legătura cu planurile de elaborare a metodologiilor, a sistemelor de indicatori, a nomenclatoarelor şi clasificărilor utilizate în Sistemul Statistic Naţional;
  • dezbate şi formulează recomandări asupra tuturor planurilor de organizare şi desfăşurare a cercetărilor statistice de importanţă naţională, elaborate în cadrul Sistemului Statistic Naţional;
  • dezbate şi formulează recomandări asupra perfecţionării instrumentelor şi mecanismelor de implementare a principiilor de funcţionare a Sistemului Statistic Naţional;
  • dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectele de acte normative care privesc Sistemul Statistic Naţional;
  • semnalează şi dezbate disfuncţionalităţile din cadrul Sistemului Statistic Naţional şi formulează recomandări pentru prevenirea şi corectarea acestora.
Componenta Consiliului Statistic National  

Decizie nr.189 privind modificarea anexei deciziei nr.243

Decizie nr.243 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic National

Decizie nr.1 privind numirea reprezentantului Bancii Nationale a Romaniei in Consiliul Statistic National

Membrii Consiliului Statistic Naţional sunt numiţi prin Decizia Primului-Ministru, Decizia Guvernatorului Băncii Naţionale a României, respectiv prin Decret al Preşedintelui României. Membrii reprezentanţi ai Parlamentului României sunt numiţi prin Hotărârea Plenului celor două Camere ale Parlamentului României. Aceştia sunt numiţi pentru o perioada de 2 ani, la propunerea organismelor şi instituţiilor ce compun CSN.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică este membru de drept.

Consiliul Statistic Naţional este condus de un preşedinte, ajutat de trei vicepreşedinţi aleşi prin vot deschis cu majoritatea simplă, din rândul membrilor acestuia.

Următoarele persoane au fost numite ca membri CSN pentru perioada 2016-2018:
 

Tudorel Andrei, Preşedinte INS (membru permanent)   CV
Prof.univ.dr. Marian Preda, Universitatea Bucureşti, Președinte CSN Mandat 2018 CV
Camelia Neagu, Șef serviciu statistică monetară și financiară, Banca Naţională a României, Vicepreședinte CSN Mandat 2018 CV
Dr. Ion Ghizdeanu, Preşedinte Comisia Naţională de Prognoză, Vicepreședinte CSN Mandat 2018 CV
Petru Sorin Dandea, Vicepreşedinte, Confederaţia Naţională Sindicală – Cartel ALFA, Vicepreședinte CSN Mandat 2018 CV
Acad. Emilian Dobrescu, Academia Română Mandat 2018 CV
Acad. Aurel Iancu, Academia Română Mandat 2018 CV
Prof.univ.dr. Nicolae Istudor - rector, Academia de Studii Economice Mandat 2018 CV
Prof.univ.dr. Marian Dărdală, Academia de Studii Economice Mandat 2018 CV
Prof.univ.dr. Dumitru Sandu, Universitatea Bucureşti Mandat 2018 CV
Alina Ioana Burla, Director General, Ministerul Finanţelor Publice Mandat 2018 CV
Ionela Stoian,Secretar General, Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene Mandat 2018 CV
Ciprian Remus Dumitru, Șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale Mandat 2018 CV
Elena Tatomir, Director General, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Mandat 2018 CV
Valentin Sorin Popescu, Director, Ministerul Educației Naționale Mandat 2018 CV
Acad. Lucian Liviu Albu, Director, Institutul de Prognoză Economică Mandat 2018 CV
Dr. Cecilia Alexandri, Director, Institutul de Economie Agrară Mandat 2018 CV
Dr. George Georgescu, Secretar Științific, Institutul Naţional de Cercetări Economice Mandat 2018 CV
Corneliu Constantinoaia, Secretar Confederal, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – CNSLR Frăţia Mandat 2018 CV
Cristian Nicolae Pârvan, Director General Executiv, Confederaţia Naţională a Patronatului Român Mandat 2018 CV
Florin Jianu, Preşedinte, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România Mandat 2018 CV
Constantin Puşcaş, Director economic, Societatea Româna de Radiodifuziune Mandat 2018 CV
Florentina Stan, Șef serviciu Resurse Umane, Societatea Româna de Televiziune Mandat 2018 CV
Cristina Gabriela Țintescu, Director financiar adjunct, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES Mandat 2018 CV
Prof.univ.dr. Valentina Vasile, vicepreședinte, Asociaţia Generală a Economiştilor din România Mandat 2018 CV
Prof.univ dr. Constantin Anghelache, prim-vicepreşedinte, Societatea Româna de Statistică Mandat 2018 CV
Constantin Mitache, Director general, Asociația Municipiilor din România Mandat 2018 CV

Prin ordin al Preşedintelui INS, membrii CSN pot fi numiţi ca membri şi în Comitetul  de Avizare Metodologică.
 

Comitetul de Avizare Metodologică  reprezintă autoritatea profesională din cadrul Institutului Naţional de Statistică responsabilă de avizarea proiectelor  metodologice  privind organizarea şi realizarea cercetărilor statistice, a clasificărilor şi nomenclatoarelor statistice, a instrumentarelor statistice, precum şi a altor lucrări cu caracter statistic.

 

ROF CSN
Regulamentul de organizare si functionare CSN - pdf

 

Rapoarte anuale CSN
Raportul anual 2017 - pdf
Raportul anual 2016 - pdf
Raportul anual 2015 - pdf
Raportul anual 2014 - pdf
Raportul anual 2013 - pdf
Raportul anual 2012 - pdf
Raportul anual 2011 - pdf

 

 

Sedinte ale Consiliului Statistic National 2013-2017
Sedinta din data de 25 mai 2018, ora 0930

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei sedintei CSN;
2. Informare mandat membri CSN 2016-2018 si 2018-2020;
3. Dezbatere si avizare raport de activitate INS 2017;
4. Dezbatere si avizare raport de activitate CSN 2017;
5. Dezbatere si avizare PSNA 2019;
6. Diverse;
 

 

Sedinta din data de 9 iunie 2017, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea si avizarea Programului Statistic National Anual 2018;
3. Dezbaterea si avizarea Programului Statistic National Multi-Anual 2018-2020;
4. Diverse;
 

 

Sedinta din data de 11 mai 2017, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea si avizarea Raportului Anual 2016;
3. Dezbaterea si avizarea Raportului CSN 2016;
4. Informare privind întreprinderea de acțiuni referitoare la utilizarea surselor de date administrative în scopuri statistice;
5. Diverse;
 

 

Sedinta din data de 28 noiembrie 2016, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Stabilirea și aprobarea conducerii CSN pentru perioada 2016-2018;
3. Stabilirea și aprobarea conducerii CAM, precum și responsabilii grupelor de lucru;
4. Programul de activități dedicat aniversării a 100 de ani de la înființarea României Mari;
5. Informare asupra Memorandumului privind angajamentul de sprijinire a creșterii credibilității statisticii românești;
6. Informare asupra Memorandumului privind întreprinderea de acțiuni referitor la utilizarea surselor de date administrative în scopuri statistice;
7. Diverse;
 

Sedinta din data de 10 iunie 2016, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Anual 2017;
3. Dezbaterea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare CAM;
4. Prezentarea si dezbaterea situatiei actuale privind managementului calitatii sistemului statistic;
5. Diverse;
 

Sedinta din data de 22 aprilie 2016, ora 1030

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Raportului Anual 2015;
3. Dezbaterea şi avizarea Raportului CSN 2015;
4. Modificările intervenite la Legea 226/2009;
5. Modificarea regulamentului CAM;
6. Informare privind mandatul pentru următorii 2 ani al membrilor CSN;
7. Diverse;
 

Sedinta din data de 21 mai 2015, ora 1030

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Multianual 2014-2017;
3. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Anual 2016;
4. Dezbaterea şi avizarea Raportului Anual 2014;
5. Diverse;
 

Sedinta din data de 14 noiembrie 2014, ora 1100

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Strategiei Sistemului Statistic Național 2014-2020;
3. Dezbaterea proiectului de lege privind Statistica Demografică;
4. Stadiul şi măsuri viitoare privind comunicatele de presă şi publicaţiile;
5. Implicaţiile ESA 2010 asupra Conturilor Naţionale;
6. Diverse;
 

Sedinta din data de 18 iulie 2014, ora 1100

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Național Anual 2015;
3. Diverse;

Sedinta din data de 25 Aprilie 2014, ora 1100

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi adoptarea raportului de activitate al INS pentru anul 2013;
3. Orientări privind comunicarea INS;
4. Informare privind a doua rundă de evaluare a activităţii INS de tip Peer Review, realizată de Eurostat;
5. Informare privind statisticile demografice;
6. Diverse;
 

Sedinta din data de 25 Ianuarie 2013, ora 1030

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Proiectul Programului Statistic Naţional Anual pentru anul 2013;
3. Raportul anual al Consiliului Statistic Naţional;
4. Diverse.
 

Sedinta din data de 27 Iunie 2013, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Alegerea preşedintelui CSN;
3. Dezbaterea şi avizarea Raportului de Activitate pentru anul 2012;
4. Metodologia RPL.
 

Sedinta din data de 04 Octombrie 2013, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi aprobarea Programului Anual de lucru al CSN 2013-2014;
3. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Anual pentru anul 2014.
 

Secretariat CSN

Adresa: B-dul Libertatii Nr.16, Sector 5, Bucuresti.
Telefon: 021 318 18 70
E-mail: csn@insse.ro
 

 

 


Ultima actualizare:5 iunie 2018