Conducerea INS

Presedinte

Agenda - Arhiva agenda

Tudorel ANDREI - CV - Lista lucrari - tel. +4021 317 77 84 centrala +4021 318 18 24/int. 1462 fax:+4021 318 18 51  

- reprezinta institutia in raporturile cu Administratia prezidentiala, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, cu alte autoritati publice, cu terte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate
- da imputernicire de reprezentare specifica si altor persoane din cadrul Institutului National de Statistica
- in exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni in conditiile legii
- indeplineste in domeniul sau de activitate atributiile generale prevazute la art. 17 alin (5) din legea organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania, nr. 226/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
- indeplineste in domeniul de activitate al INS si alte atributii specifice stabilite prin acte normative
- indeplineste conform legii functia de ordonator secundar de credite
- poate delega prin ordin, unele atributii vicepresedintilor, secretarului general, personalului cu functii de conducere in compartimentele de specialitate, precum si altor persoane din aparatul propriu al INS

Vicepresedinti

Marian CHIVU - CV
tel. +4021 318 18 76, centrala +4021 318 18 24/int. 1471/1183,  fax +4021 317 77 49  
Coordoneaza activitatea urmatoarelor directii generale si directii, conform Ordinului presedintelui INS nr.1857/06.11.2017:

- Directia generala de conturi nationale si sinteze macroeconomice
- Directia generala de exploatare si gestionare a surselor de date statistice
- Directia afaceri europene si cooperare internationala
- Unitatea de politici publice
- Reprezinta Institutul National de Statistica in ceea ce priveste raporturile institutiei cu organizatiile sindicale, conform Ordinului Presedintelui INS nr.530/09.07.2018

Beatrix GERED - CV - Agenda
tel. +4021 318 18 50 centrala  +4021 318 18 24/int. 2235  fax:+4021 318 80 97  
Coordoneaza activitatea Directiei generale de IT si infrastructura statistica conform Ordinului presedintelui INS nr.1858/06.11.2017.

Elena Mihaela IAGAR - CV - Agenda
tel. +4021 314 09 97 centrala  +4021 318 18 24/int. 2439  fax:+4021 311 80 97 
Coordoneaza activitatea urmatoarelor directii generale, conform Ordinului presedintelui INS nr.1856/06.11.2017:

- Directia generala de statistica economica
- Directia generala de demografie si statistica sociala
- Semnarea actelor administrative sau a altor documente emise de Directia de resurse umane, conform Ordinului Presedintelui INS nr.25/15.01.2018.

Vicepresedintii exercita atributiile delegate prin Ordinele presedintelui INS

Secretar general

George Razvan PROFIROIU - CV- Agenda
tel. +4021 319 30 00 centrala +4021 318 18 24/int. 1231  fax:+4021 317 77 49  

-asigura stabilitatea functionarii INS, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile INS
- indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor
- indeplineste si alte atributii incredintate de presedintele INS

 

 


 Ultima actualizare: 9 iulie 2018