Comunicat referitor la postarea pe site a tuturor publicaţiilor în format electronic

Comunicat publicatii electronice
Categorie: 
Alte teme
Comunicat PDF: 

În condiţiile constatării unui interes sporit pentru informaţiile şi datele statistice,