Comitetul Sistemului Statistic Naţional (COMSTAT)

Sistemul Statistic Naţional funcţionează prin cooperarea dintre Institutul Naţional de Statistică, autorităţi publice centrale şi locale şi, nu în ultimul rând, Banca Naţională a României, fiecare având o arie bine delimitată de producţie şi diseminare a statisticilor oficiale în România. Arhitectura sa evoluează gradual în timp, pe măsură ce se dezvoltă competenţele specifice, potrivit nevoilor de statistici oficiale în diferite domenii de interes public.

Comitetul Sistemului Statistic Naţional (COMSTAT) este organ cu rol consultativ, format din reprezentanţii împuterniciţi ai producătorilor de statistici oficiale, respectiv din reprezentanţi ai instituţiilor publice sau unităţilor cu profil statistic din cadrul unei autorităţi sau instituţii publice, ce fac parte din Sistemul Statistic Naţional şi care colectează date statistice, procesează şi diseminează statistici oficiale.

COMSTAT are ca principal rol sprijinirea Institutului Naţional de Statistică în procesul de coordonare a Sistemului Statistic Naţional pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei sale de dezvoltare şi a programelor statistice naţionale multianuale şi anuale. COMSTAT a fost înfiinţat prin Legea nr. 226/2009 provind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale din România, cu modificările şi completările ulterioare.

În funcţie de complexitatea şi specificitatea anumitor teme, la lucrările COMSTAT pot participa, ca invitaţi, specialişti din întreprinderi şi aparatul statistic, cadre didactice şi alte personalităţi, care pot contribui la soluţionarea problemelor puse în discuţie.

Componenţa COMSTAT se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică sunt membri de drept ai COMSTAT.

Conducerea COMSTAT este asigurată de către preşedintele Institutului Naţional de Statistică, asistat de un secretariat tehnic format din personal din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

COMSTAT elaborează şi îşi aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui INS.

 

 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

Ordine de constituire a componenţei COMSTAT

Şedinţe COMSTAT

 

 

Componenţa COMSTAT - 2016

 

1. Constantin Ghe. PĂTRAŞCU - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2. Florica DURLEA - Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

3. Alecu RĂSVAN - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

4. Ioana MEZA și Gheorghe CONSTANTIN - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

5. Cristina PIȚIGOI - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

6. Constanţa MOLDOVAN - Administraţia Naţională "Apele Române"

7. Constrantin STROIE - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

8. Maria VĂLEANU - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

9. Valentin ASULTANEI - Inspecţia Muncii

10. Ramona COJOACA - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

11. Daniel COSTACHE - Casa Naţională de Pensii Publice

12. Amalia CONSTANTINESCU si Liviu George STAN - Ministerul Afacerilor Interne

13.  Ioana BURLĂ - Ministerul Finanţelor Publice

14. Carmen BĂLĂȘOIU - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

15. Augustin Corneliu VACU  - Ministerul Justiţiei

16. Gabriel CONDEȘTEANU / Dorin STOENESCU - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

17. Claudia Angelica IRIMESCU - Administraţia Naţională a Penitenciarelor

18. Cristian IONIŢĂ - Consiliul Superior al Magistraturii

19. Gheorghe DINU - Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice

20. Irina CALCIU - Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului

21. Carmen SOLOMON - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

22. Lusine CARACASIAN - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

23. Florina SORA - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

24. Răzvan FRÎNCULESCU - Consiliul Naţional al Audiovizualului

25. Mihai ȘERBAN - Ministerul Culturii

26. Claudia LUNGU - Biblioteca Naţională a României

27. Mioara SERIGEANU - Centrul Naţional al Cinematografiei

28. Amalia VÎRDOL - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

29. Liviu FETIC - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

30. Andrei CĂLIN - Ministerul Economiei

31. Costin ILIUȚĂ - Ministerul Sănătății

32. Alexandra CUCU - Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

33. Constantina CRISTEA - Centrul Naţional de Statistică şi  Informatică în Sănătate Publică

34. Maria BĂDILĂ - Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională

35. Bogdan VASILESCU - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

36. Mihaela CRISTEA-DEISS - Ministerul Transporturilor

37. Gelu DAE - Autoritatea Feroviară Română

38. Nicoleta DUMITRU- Autoritatea Rutieră Română

39. Cristian ANDREI - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (fost CNADNR)

40. Cristina IONIȚĂ - Autoritatea Aeronautică Civilă Română

41. Iulia IONEL - Autoritatea Navală Română

42. Mircea PASCU - Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

43. Valentin CREȚU - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

44. Elena BORCEA - Societatea Română de Radiodifuziune

45. Florentina STAN - Societatea Română de Televiziune

46. Răzvan PANAIT - Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

 

 

 


Ultima actualizare: 1 noiembrie 2016