Cifra de afaceri în serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor