Buletin informativ privind informatiile de interes public comunicate din oficiu

Nr. crt. 

 
1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului National de Statistica
2. Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica, conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Coordonatele de contact ale Institutului National de Statistica, ale persoanei responsabile de relatia cu presa, ale persoanei responsabile cu rezolvarea petitiilor conform O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a cererilor formulate in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001
5. Programul de audienta al persoanelor din conducerea Institutului National de Statistica
6. Comunicatele de presa, comunicatele de presa traduse in limba engleza, calendarul anual al comunicatelor de presa, lista institutiilor care primesc comunicatele de presa si strategia de comunicare a Institutului National de Statistica
7. Revista Romana de Statistica si suplimentul acesteia
8. Materialele prezentate in cadrul conferintelor de presa si declaratiile de presa
9. Procedura operationala privind acreditarea reprezentantilor institutiilor de presa la Institutul National de Statistica
10. Structura organizatorica a Institutului National de Statistica, atributiile compartimentelor din structura organizatorica a Institutului National de Statistica, conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Institutului National de Statistica, aprobat prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr.1636/08.08.2017, completat prin Ordinul Presedintelui nr.93/20.02.2018
11. Declaraţiile de avere şi de interese pentru persoanele din aparatul de conducere si personalul de executie din cadrul Institutului Naţional de Statistică
12. Anunturile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Institutului Naţional de Statistică, precum si conditiile de participare si cerintele specifice
13. Proiectele europene desfasurate de Institutul Naţional de Statistică
14. Programele si strategiile proprii, Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020
15. Rapoartele anuale de activitate ale Institutului Naţional de Statistică
16. Lista publicatiilor editate de Institutul Naţional de Statistică, a cartilor si enciclopediilor, a publicatiilor periodice romanesti si a publicatiilor periodice straine aflate in Biblioteca Institutului Naţional de Statistică
17. Publicatii statistice in format electronic (anuare, buletine statistice, alte publicatii)
18. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Statistic National cu rapoartele anuale si Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetului Sistemului Statistic National
19. Catalogul publicatiilor si serviciilor statistice
20. Bilantul contabil la sfarsit de an
21. Structura bugetului aparatului central al Institutului National de Statistica
22. Lista cheltuielilor de personal - aparatul central al Institutului National de Statistica
23. Situatia platilor
24. Lista functiilor din cadrul aparatului propriu ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cu salariul de baza
25. Norme de confidenţialitate statistică
26. Nomenclatoarele statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică
27. Informaţiile statistice regăsibile în bazele de date online: Tempo, IPC, IDDR, IDDT
28. Politica de revizuire a datelor statistice si politica de tratare a erorilor
29. Programul anual al achizitiilor publice
30. Strategia anuala de achizitii publice
31. Anexa privind achizitiile publice, la PAAP 2018
32. Centralizatorul achizitiilor publice - situatia executarii contractelor de achizitie publica
33. Contracte de achizitii in vigoare/ Arhiva
34. Lista completa a imobilelor, in suprafata mai mare de 250 mp, administrate de Institutul National de Statistica si de directiilor teritoriale de statistica
35. Documentatii de inchiriere pentru organizarea licitatiilor privind inchirierea Salii Amfiteatru, Salii Albastre si spatiilor adiacente
36. Certificatele de performanta energetica ale imobilelor administrate de directiile de statistica din teritoriu
37. Caietele de sarcini aferente necesitatilor identificate de DAISAG
38. Documentatia de atribuire - achizitii publice in cursul anilor 2013 - 2018