Ancheta structurala in agricultura

Institutul Național de Statistică organizează și efectuează Ancheta Structurală în Agricultură 2016 (ASA 2016), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, privind structura exploatațiilor agricole. Culegerea datelor în teren se va desfașura în perioada 10 ianuarie 2017 - 10 februarie 2017.

Obiectivul ASA 2016: obținerea de informații privind structura exploatațiilor agricole: numărul exploatațiilor agricole, suprafața agricolă utilizată, efectivele de animale, irigațiile, agricultura ecologică, persoanele care au desfășurat activități agricole, dezvoltarea rurală etc.

Scopul ASA 2016:

 • Asigurarea de date, comparabile la nivel internațional, pentru fundamentarea politicilor naționale în domeniul agricol, în concordanță cu acquis-ul statistic comunitar, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună
 • Obținerea de statistici pentru îmbunătățirea calității indicatorilor de agromediu și pentru elaborarea politicilor agricole naționale și a programelor de dezvoltare rurală
 • Stabilirea tipologiei și dimensiunii economice a exploatațiilor agricole
 • Actualizarea Registrului Statistic al Exploatațiilor Agricole (REXA), care reprezintă baza de eșantionare pentru toate cercetările statistice din domeniul agricol

Efectuarea ASA 2016: pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel național, macroregiune, regiune de dezvoltare și județ format din toate exploatațiile agricole cu personalitate juridică (circa 28.000) și circa 303.000 de exploatații agricole fără personalitate juridică, extras din Registrul Statistic al Exploatațiilor Agricole, constituit pe baza datelor de la Recensământul General Agricol 2010, actualizat cu datele de la ASA 2013.

Modul de culegere a datelor ASA 2016:

 • interviu direct (față în față), realizat de către un operator statistic, pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică
 • autoînregistrare, pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică, sub îndrumarea unui coordonator

Rezultatele ASA 2016: vor fi disponibile și diseminate în luna decembrie 2017, astfel:

 • Comunicat de presă
 • Publicație în 2 volume:
  Volumul 1: "Ancheta Structurală în Agricultură 2016 - Date generale la nivel național"
  Volumul 2: "Ancheta Structurală în Agricultură 2016 - Date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe"

 

Manualul ASA 2016(.pdf)
Formular ASA 2016(.pdf)
Ghid ASA 2016 - instructaj(.pdf)

Persoana de contact:
Mihaela Borcan, tel: 021 317.77.96

 

 

 

 

 


Ultima actualizare: 11 octombrie 2016