industry statistics series - activity of metallurgy sector

Industry statistics series - Activity of metallurgy sector

This publication contains data on the consumption of main raw materials for manufacturing the steel products, the balance of iron - cast iron and steel scraps in metallurgy and the energy consumption for the production of cast iron and steel in metallurgy, the balance sheet for electrical energy, the investments and the production capacity in metallurgy, in 2017.

English

Industry statistics series - Activity of metallurgy sector

This publication contains data on the consumption of main raw materials for manufacturing the steel products, the balance of iron - cast iron and steel scraps in metallurgy and the energy consumption for the production of cast iron and steel in metallurgy, the balance sheet for electrical energy, the investments and the production capacity in metallurgy, in 2016.

English

Industry statistics series - Activity of metallurgy sector

Publicaţia conţine date privind consumurile principalelor materii prime pentru realizarea produselor metalurgice din oţel, balanţa deşeurilor de fier-fontă şi oţel, în sectorul metalurgic şi consumul de energie pentru producţia de fontă şi oţel în industria siderurgică, balanţa energiei electrice, investiţiile şi capacităţile de producţie în industria oţelului, in anul 2015.

English