Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

economia mondiala in cifre

Economia mondială în cifre - Ediția 2020

Teme statistice Publicatie: 
Publicatii de sinteza

Publicaţia conţine indicatori anuali economici şi sociali necesari elaborării de studii şi analize privind locul României în economia mondială. Lucrarea oferă date comparative privind dezvoltarea economico-socială a României şi a altor ţări din Europa şi din lume, iar indicatorii cei mai semnificativi vor fi prezentaţi distinct pentru statele membre ale Uniunii Europene (UE – 28), precum şi pentru ţările candidate la Uniunea Europeană.

Economia mondială în cifre - ediția 2018

Imagine publicatie: 
Economia mondială în cifre - ediția 2018
Teme statistice Publicatie: 
Publicatii de sinteza

Publicaţia conţine indicatori anuali economici şi sociali necesari elaborării de studii şi analize privind locul României în economia mondială. Lucrarea oferă date comparative privind dezvoltarea economico-socială a României şi a altor ţări din Europa şi din lume, iar indicatorii cei mai semnificativi vor fi prezentaţi distinct pentru statele membre ale Uniunii Europene (UE – 28), precum şi pentru ţările candidate şi potenţial candidate la Uniunea Europeană.

Subscribe to RSS - economia mondiala in cifre