Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicații statistice în format electronic

Titlul publicatiei Descarca fisier Tema statistica Data aparitiei
Studii de conjunctură economică - Industria prelucrătoare tr. I/2020 PDF icon studii_de_conjunctura_economica_industrie_tr1_2020.pdf Statistica intreprinderilor 14/02/2020 - 10:50
Seria statistică de întreprinderi - Fondul de pensii private PDF icon seria_statistica_de_intreprinderi_fondul_de_pensii_private.pdf Statistica intreprinderilor 30/01/2020 - 10:40
Buletinul statistic de industrie nr.11/2019 PDF icon buletin_statistic_de_industrie_nr11_2019.pdf Statistica intreprinderilor 21/01/2020 - 10:46
Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de asigurare-reasigurare PDF icon seria_statistica_de_intreprinderi_activitatea_de_asigurare_reasigurare.pdf Statistica intreprinderilor 23/12/2019 - 16:01
Buletin statistic de industrie nr.10/2019 PDF icon buletin_statistic_de_industrie_nr10_2019.pdf Statistica intreprinderilor 19/12/2019 - 10:04
Seria statistică de întreprinderi - Demografia întreprinderilor PDF icon demografia_intreprinderilor_2013_2017.pdf Statistica intreprinderilor 29/11/2019 - 12:25
Seria statistica industriei - PRODROM PDF icon seria_statistica_industriei_prodrom_2018.pdf Statistica intreprinderilor 28/11/2019 - 14:35
Activitatea de cercetare - dezvoltare (CD-ROM) PDF icon activitatea_de_cercetare_dezvoltare.pdf Statistica intreprinderilor 28/11/2019 - 12:45
Seria statistică de întreprinderi - Activitatea instituţiilor de credit PDF icon activitatea_institutiilor_de_credit.pdf Statistica intreprinderilor 28/11/2019 - 11:45
Buletin statistic de industrie nr.9/2019 PDF icon buletin_statistic_de_industrie_nr09_2019.pdf Statistica intreprinderilor 19/11/2019 - 12:45

Pagini