Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicații statistice în format electronic

Titlul publicatiei Descarca fisier Tema statistica Data aparitiei
Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii în anul 2016 PDF icon rezultate_si_performante_ale_intreprinderilor_din_comert_si_servicii_in_2016.pdf Statistica intreprinderilor 29/06/2018 - 16:30
Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii în anul 2016 PDF icon rezultate_si_performante_ale_intreprinderilor_din_industrie_si_constructii_anul_2016.pdf Statistica intreprinderilor 29/06/2018 - 16:30
Întreprinderi mici şi mijlocii în economia românească în anul 2016 PDF icon intreprinderi_mici_si_mijlocii_in_economia_romaneasca_anul_2016.pdf Statistica intreprinderilor 29/06/2018 - 16:30
Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de servicii pentru întreprinderi în anul 2016 PDF icon activitatea_de_servicii_pentru_intreprinderi_in_anul_2016.pdf Statistica intreprinderilor 29/06/2018 - 13:10
Buletin statistic de industrie nr.4/2018 PDF icon buletin_statistic_de_industrie_nr4_2018.pdf Statistica intreprinderilor 18/06/2018 - 16:30
Seria statistică de întreprinderi - Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor PDF icon intreprinderi_noi_si_profilul_intreprinzatorilor.pdf Statistica intreprinderilor 31/05/2018 - 12:50
Seria statistica industriei – Activitatea sectorului metalurgic PDF icon activitatea_sectorului_metalurgic.pdf Statistica intreprinderilor 22/05/2018 - 10:25
Buletin statistic de industrie nr.3/2018 PDF icon buletin_statistic_de_industrie_nr03_2018.pdf Statistica intreprinderilor 18/05/2018 - 13:40
Studii de conjunctură economică - Industria prelucrătoare tr. II/2018 PDF icon studii_de_conjunctura_economica_industrie_tr2_2018.pdf Statistica intreprinderilor 16/05/2018 - 15:30
Studii de conjunctură economică - Construcţii tr. II/2018 PDF icon studii_conjuctura_economica_in_constructii_tr2_2018.pdf Statistica intreprinderilor 16/05/2018 - 15:15

Pagini