Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicații statistice în format electronic

Titlul publicatiei Descarca fisier Tema statistica Data aparitiei
Mijloace şi activităţi de comunicaţii Nepublicat Statistica intreprinderilor 25/10/2018 - 16:30
Revista Română de Statistică Supliment nr.10/2018 Nepublicat Revista Romana de Statistica 25/10/2018 - 16:30
Buletin statistic lunar nr.8/2018 Nepublicat Publicatii de sinteza 24/10/2018 - 16:30
Buletin statistic de industrie nr.8/2018 Nepublicat Statistica intreprinderilor 19/10/2018 - 16:30
Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare (01.01 - 30.09.2018) Nepublicat Turism 19/10/2018 - 16:30
Buletin statistic de comerţ internaţional nr.7/2018 Nepublicat Comert international 19/10/2018 - 16:30
Indicii valorii unitare în comerţul internaţional sem.I/2018 PDF icon indicii_valorii_unitare_in_comertul_international_in_sem_i_2018.pdf Comert international 18/10/2018 - 08:25
Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2017 PDF icon castigurile_salariale_si_costul_fortei_de_munca_in_anul_2017.pdf Venituri, castiguri, consum 17/10/2018 - 09:40
Buletin statistic de preţuri nr.8/2018 PDF icon buletin_statistic_de_preturi_nr08_2018.pdf Publicatii de sinteza 12/10/2018 - 11:05