Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Un nou director al EUROSTAT

Anunturi
Începând cu data de 1 martie a acestui an, doamna Mariana Kotzeva va ocupa funcția de Director General al Eurostat.

Începând cu data de 1 martie a acestui an, doamna Mariana Kotzeva va ocupa funcția de Director General al Eurostat. La început de mandat, se cuvin câteva cuvinte despre calificările profesionale ale Domniei Sale: are o vastă experiență academică, fiind profesor de statistică asociat la Universitatea de Economie Națională și Mondială din Sofia. A condus Biroul Național de Statistică din Bulgaria între 2008 și 2012, ulterior ocupând postul de consilier special al Directorului General al Eurostat. În anul 2014 a fost numită Director General adjunct al Eurostat, iar începând cu 1 ianuarie 2017 a devenit Director General adjunct executiv al Eurostat.

Suntem convinși că experiența sa în domeniul statisticii oficiale atât la nivel național, cât și la nivel internațional îi va permite să conducă cu succes Eurostat și că alături de ceilalți membri ai Sistemului Statistic European va contribui pozitiv la dezvoltarea sistemului statistic global.

Mariana Kotzeva, Eurostat