Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Statistici privind câștigurile salariale

Ancheta structurii castigurilor salariale in anul 2018

 • Instrumentarul statistic al anchetei
Chestionar_Tip1 .doc .pdf
Chestionar_Tip2 .doc .pdf
Chestionar_Tip3 .doc .pdf
Chestionar_Tip4 .doc .pdf
Chestionar_Tip5 .doc .pdf
Chestionar_Tip6 .doc .pdf
Chestionar_Tip7 .doc .pdf
Chestionar_Tip8 .doc .pdf
Chestionar_Tip9 .doc .pdf
Anexa (COR) .doc .pdf
Precizari metodologice .doc .pdf
 • Chestionarul electronic
Chestionar electronic .xls
Nomenclatoare utilizate .xls
Descrierea conditiilor de control logic .doc
Help .doc

Contact INS:
Serviciul Statistica Salariilor si Educatiei, telefon: 021 318 18 78

 

Ancheta costului fortei de munca in anul 2018 (S3)

Chestionar S3 2018 (.doc) (.pdf) Chestionar S3 - Anexa 2018(.doc) (.pdf) Precizari metodologice (.doc) (.pdf)

Persoana de contact :
Diana Elena POPESCU,  telefon: 021 318 18 78

 

Ancheta locurilor de munca vacante in trimestrul ... 2019 (LV -2019)

LV_ 2019_chestionar si precizari metodologice .doc .pdf
LV_2019_COR .doc .pdf
LV_2019_chestionar si precizari metodologice format A4 .doc .pdf
LV_2019_COR format A4 .doc .pdf

Persoana de contact :
Doru-Alin COTIRTA , telefon: 021 318 18 78

 

 

 


Ultima actualizare: 15 martie 2019