Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Spaţiul rural – Perspective de dezvoltare. Unde ne aflăm, care sunt vectorii de creştere

Luni, 11 Iunie, 2018 - 10:00
Institutul Naţional de Statistică

Bd. Libertatii 16, Bucuresti Sector 5, ROMANIA

Institutul Naţional de Statistică a găzduit luni, 11 iunie, conferinţa "Spaţiul rural – Perspective de dezvoltare. Unde ne aflăm, care sunt vectorii de creştere". Dorindu-se o radiografie a spaţiului rural din România, evenimentul a atins teme precum "Evoluţia mediului rural în perioada de tranziţie" – realizată de preşedintele INS, dl. Tudorel Andrei, "Dinamica relaţiilor dintre ţărani şi pământ", "Oraşele magnet ale României. Cum pot influenţa zonele rurale limitrofe", "Grija pentru administrarea satului românesc". De asemenea, au mai fost abordate şi subiecte referitoare la modalităţi de finanţare a activităţilor din mediul rural, la practicile concurenţiale în relaţia dintre producător şi reţelele comerciale şi relaţia dintre agricultură şi industria alimentară în următorii 20 de ani.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică, ai mediului de afaceri şi ai mediului academic, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Băncii Mondiale, ai CEC Bank, cercetători, dar şi asociaţii de profil din domeniu.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Naţional de Statistică şi Radio France International România şi a fost moderat de Constantin Rudniţchi şi Cătălin Lenţa.

spaţiul rural, dezvoltare rurala